หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

Part I : ScienceDirect E-Books

Advances in Food and Nutrition Research

Advances in Potato Chemistry and Technology

Appetite and Body Weight: integrative systems and the development of anti-obesity drugs

Beef Cattle Feeding and Nutrition (Second Edition)

Beer: a quality perspective

Beer in Health and Disease Prevention

Bioactive Food as Dietary Interventions for the Aging Population

Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases

Bioactive Food as Dietary Interventions for Cardiovascular Disease

Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes

Bioactive Food as Dietary Interventions for Liver and Gastrointestinal Disease

Bioactive Foods in Promoting Health: fruits and vegetables

Bioactive Foods in Promoting Health: probiotics and prebiotics

Biochemistry of Foods (Third Edition)

Biotechnology and Safety Assessment (Third Edition)

Breakthrough Food Product Innovation Through Emotions Research

Characterization of Food: emerging methods

Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology

Citrus Fruit: biology, technology and evaluation

Comprehensive Handbook of Iodine: Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects

Computer Applications in Food Technology: use of spreadsheets in graphical, statistical, and process analyses

Computer Vision Technology for Food Quality Evaluation

Desert Olive Oil Cultivation: advanced biotechnologies

Developments in Agricultural Engineering (2007)

Developments in Food Science

Emerging Technologies for Food Processing

Encyclopedia of Foods : a guide to healthy nutrition

Fish Nutrition (Third Edition)

Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention

Food Preservation Process Design

Food Process Engineering and Technology

Food Texture and Viscosity: concept and measurement (Second Edition)

Food Toxicants Analysis: : techniques, strategies, and developments

Global Issues in Food Science and Technology

Gluten-Free Cereal Products and Beverages

Grazing Management (Second Edition)

Handbook of Milk Composition

Harvested Forages

Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control

Innovations in Food Packaging

Irradiation of Food Commodities: techniques, applications, detection, legislation, safety and consumer opinion

Milk Proteins: from expression to food

Modern Biopolymer Science: bridging the divide between fundamental treatise and industrial application

Molecular Wine Microbiology

Mycotoxins in Fruits and Vegetables

Nutrient Metabolism

Nutrition and Genomics: issues of ethics, law, regulation and communication

Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease (Third Edition)

The Nutrition Transition: diet and disease in the developing world

Nutritional and Therapeutic Interventions for Diabetes and Metabolic Syndrome

Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention

Obesity Prevention: the role of brain and society on individual behavior

Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention

Phase Transitions in Foods

Plant Biotechnology and Agriculture: prospects for the 21st century

Polysaccharide Dispersions: chemistry and technology in food

Postharvest Handling  : a systems approach (Second Edition)

Practical Design, Construction and Operation of Food Facilities

Preservation of Foods with Pulsed Electric Fields

The Produce Contamination Problem: causes and solutions

Pulse Foods: processing, quality and nutraceutical applications

Securing Safe Water Supplies

Sensory Evaluation Practices (Third Edition)

Starch: chemistry and technology (Third Edition)

Statistical Aspects of the Microbiological Examination of Foods (Second Edition)

Tea in Health and Disease Prevention

Toxoplasma Gondii: the model apicomplexan : perspectives and methods

Waste Management for the Food Industries

Whisky: technology, production and marketing

Wine Science: principles and applications (Second Edition)

Wine Science (Third Edition)

Wine Tasting: a professional handbook (2002)

Wine Tasting (Second Edition) (2009)

***********************************************************************************
Source
: ScienceDirect

** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 สายใน 1477 หรือ E-mail

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก WebOPAC : e-book searching via WebOPAC

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายฐาน ซึ่งการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว นอกจากจะสืบค้นจากหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลนั้นๆโดยตรงแล้ว ในส่วนของหนังสือจาก Science Direct และ Springer Link  ยังสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้

1. สืบค้นจากหัวเรื่อง โดยระบุหัวเรื่องเป็น “Electronic books”

==> ตัวอย่าง : พิมพ์คำค้น electronic books ในช่อง Subject (หัวเรื่อง) แล้วคลิก Go
==> ผลการสืบค้น
จะได้รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับจาก Science Direct และ Springer Link


2. สืบค้นจากคำสำคัญ (keyword) หรือ หัวเรื่อง (subject)
แล้วจึงเลือกประเภทเอกสาร (Material Type) เป็น “E-Book”
==> ตัวอย่าง : สืบค้นด้วยหัวเรื่อง Proteins

==> คลิกที่ Limit / Sort Search แล้วเลือก Material Type เป็น E-book แล้วคลิกที่ Submit

==> ผลการสืบค้น จะได้หนังสือเกี่ยวกับโปรตีนเฉพาะที่เป็น E-books

3. หากต้องการค้นหารายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจาะจงเฉพาะจาก ScienceDirect
สามารถสืบค้นจาก ชื่อผู้แต่ง (Author) โดยระบุคำค้นเป็น sciencedirect (online service)

4. หากต้องการค้นหารายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจาะจงเฉพาะจาก Springerlink
สามารถสืบค้นจาก
ชื่อผู้แต่ง (Author) โดยระบุคำค้นเป็น springerlink (online service)

** จำนวนหนังสือที่ปรากฎยังไม่ใช่รายชื่อหนังสือทั้งหมดจาก springerlink เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 


การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

1) Science Direct E-books : สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน กรณีเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อน หรือเข้าใช้โดยมีรหัสผ่าน โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอรหัสผ่านได้จากสำนักหอสมุดสมุด


2) Springer Link E-books : 
สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน กรณีเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

What’s new on SciVerse Science Direct : มีอะไรใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่ของ Science Direct

เผยโฉมมาแล้วสำหรับเว็บใหม่ของ Science Direct และ Scopus แถมด้วย Sciverse hub ตามมาให้งงเล่น เดือดร้อนต้องมานั่งฟัง Online tutorial ว่าเขามีอะไรออกมาใหม่บ้าง และจากการไปคลุกวงใน (ถามเพื่อนบรรณฯ ม.อื่นๆ ที่ elsevier เกิดลำเอียงไปอบรมให้ก่อน) เบื้องต้นทราบว่ายังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน ในการปรับปรุงเว็บใหม่นี้ หลังจากนั้นก็คาดว่าทางบริษัทคงจะมีการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้กับบรรณารักษ์ทั้งหลาย ระหว่างนี้ใครที่อยากรู้อยากเห็นก็ศึกษาเองไปก่อนและเท่าที่ดู แม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ก็พบว่าหลายอย่างก็ต่างไป ส่วนดีขึ้นหรือไม่ ต้องลองดู 

1) จะค้น Science Direct หรือ Scopus ก็ง่าย เพราะทำ Link ไว้ในหน้าแรก 

2) เมื่อค้นที่ Sciverse Hub ผลการค้นจะได้ข้อมูลจาก 3 แหล่ง ในคราวเดียว (Science Direct, Scopus , Scirus)
3) Science Direct เพิ่มทางเลือกในการสืบค้น คือ image search

–> ผลการสืบค้นจาก “image search”
4) Scopus ก็มีหลายอย่างแตกต่างไป 


1) สามารถเลือกว่าจะสืบค้นข้อมูลจาก Scopus, Science Direct หรือ Sciverse Hub
2) เมนูสืบค้นยังเหมือนเดิม แต่ย้าย “Live Chat”  ไปไว้มุมขวา
3) การจัดการคำค้น ต่างจากเดิมนิดหน่อย

4) การจัดการผลการสืบค้น มีหลายอย่างเพิ่มเติม
5) ข้อมูลการอ้างถึง เดิมใช้คำว่า “Cited by” เปลี่ยนเป็น “Citation”


More…

Sciverse Hub
Sciverse Science Direct
Sciverse Scopus

OPAC Update (Part 4) : การสืบค้น Science Direct E-books จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) นอกจากจะสามารถค้นหาหนังสือ วารสาร  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะและห้องสมุดวิทยาเขต มีให้บริการแล้ว ยังสามารถสืบค้นและเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ด้วย โดยสามารถสิบค้นได้จาก ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือ คำสำคัญ ได้เช่นเดียวกับการค้นหาหนังสือที่เป็นตัวเล่ม หรือในบางกรณีอาจพบว่าหนังสือที่ค้นหานั้นมีทั้งที่เป็นตัวเล่ม และเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจับันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดมีให้บริการนั้นมีจากหลายสำนักพิมพ์ แต่ที่สามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้มีเพียง Science Direct E-books เท่านั้น
โดยรายละเอียดและวิธีการสืบค้น Science Direct E-books มีดังต่อไปนี้
Science Direct E-books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Elsevier โดยสำนักหอสมุด มก. เริ่มบอกรับ
ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

-Agricultural & Biological Sciences : 1995-2009
Environmental Science : 1995-2008

รูปแบบของเนื้อหา
-Books
-Book Series

เงื่อนไขการเข้าใช้ Science Direct E-books
1) ใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Nontri Net) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้และไม่ต้องมีรหัสผ่าน
2) เข้าใช้งานนอกเครือข่ายนนทรี โดยผ่านโปรแกรม VPN
3) ใช้งานนอกเครือข่ายนนทรี โดยใช้รหัสผ่าน (เฉพาะนิสิต บุคลากร มก. เท่านั้น)

การสืบค้น Science Direct E-books ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

การเข้าถึง
 

1) เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด มก. ที่ http://www.lib.ku.ac.th

หรือ

2) สืบค้นที่เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ที่ http://intanin.lib.ku.ac.th

การสืบค้น
1) สืบค้นจากชื่อเรื่อง (Title)

–> ผลการสืบค้น

จากผลการสืบค้นจะพบว่าหนังสือบางชื่อ สำนักหอสมุดมีทั้งที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ เป็นตัวเล่ม
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้
2) การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author)

–> ผลการสืบค้น
3) การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject)
3.1 สืบค้นด้วยหัวเรื่อง “Electronic Books” จะปรากฎผลการสืบค้นเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ทั้งหมด

–> ผลการสืบค้น
3.2 สืบค้นด้วยหัวเรื่องอื่นๆ แล้วใช้คำสั่ง Limit search เช่น 

–> สืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject) ด้วยคำว่า Postharvest

–> ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Limit/Sort Search

–> เลือกประเภทเอกสาร เป็น E-Book แล้วคลิก Submit

–>ผลการสืบค้น

4) รายละเอียดจากการสืบค้น

–> เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่อง จะปรากฎรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ

–> หากคลิกที่ Digital Media จะ Link ไปที่ฐานข้อมูล Science Direct หากใช้งานอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายนนทรี
สามารถคลิกที่ไฟล์ PDF เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน


–> เอกสารฉบับเต็ม (Full-text)

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรม การรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) ารฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)

Kasetsart Univ Lib

Create Your Badge

Science Direct Update

Document Download Manager

On September 1, 2008, the Document Download Manager (DDM) will be available on Science Direct. DDM enables researchers to download multiple PDFs faster, it saves time by allowing researchers to automatically download , rename and save multiple documents simultaneously.
Up to 20 PDF files can be downloaded at a time. 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการ Science Direct จะได้รับความสะดวกในการ download ข้อมูลมากขึ้น ด้วย DDM – Document Download Manager จะช่วยให้ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล Science Direct สามารถ
download บทความได้ครั้งละหลายๆบทความพร้อมกัน (สูงสุดครั้งละ 20 บทความ) ทำให้สามารถสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน ScienceDirect Document Download Manager (DDM)

1. สืบค้นข้อมูลจากเมนูสืบค้น อาจเป็น Quick search, Basic search หรือ Advanced search
2. คลิกที่สี่เหลี่ยมเพิ่อเลือกรายการ
3. คลิกที่ เพื่อ download เอกสารฉบับเต็มของรายการที่เลือกทั้งหมดพร้อมกันเพียงครั้งเดียว
4. บางเครื่องอาจต้องการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก Run เพื่อติดตั้ง
5. กำหนดเงื่อนไขการ Download เช่น ชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ เป็นต้น
6. เมื่อกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว คลิก Begin Download
7. เมื่อ Download เสร็จแล้ว จะปรากฎข้อความบอกข้อมูลของไฟล์ที่จัดเก็บ
8.ไฟล์ที่จัดเก็บด้วย DDM
– แสดงโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ตามที่ได้ตั้งไว้
– ไฟล์เอกสารจากการ download ด้วย DDM