หนังสือเกี่ยวกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

หนังสือเกี่ยวกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 

75 ปีรัฐบุรุษ : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ /คณะจัดทำ ประสพ รัตนากร และคนอื่นๆ

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2543-2557

กัมพูชา : นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / อรอนงค์ น้อยวงศ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี

การเมืองไทยสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ.2523-2531) / รุ่งรัตน์ เพชรมณี

กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม

เกิดถิ่นใต้ / ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ; บรรณาธิการ วรวิทย์ จินดาพล, วิรัตน์ ธีระกุล

 เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เกิดมาต้องตอบแทนบุญุคุณแผ่นดิน / เปรม ติณสูลานนท์

คดีดัง 5 นายกรัฐมนตรี / บุญร่วม เทียมจันทร์

จดหมายเหตุกิจกรรมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปีพุทธศักราช 2523 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

— จากใต้สู่อีสาน / บัญชร ชวาลศิลป์

จากใต้สู่อีสาน : ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ / บัญชร ชวาลศิลป์

จากรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ถึง รัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ / สุพจน์ ด่านตระกูล

ชีวิตและความภาคภูมิใจของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ชีวิตและผลงานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ : เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน / สุรัศมิ์พรรณ ดุลยจินดา บรรณาธิการ

ซอยสวนพลู / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียน ; สุนทร คันธพิศาล บรรณาธิการ

ถึงชาติหน้าก็ไม่มีรัก–หากขาดเธอ : เบื้องหลังชีวิตรักพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / [ยอดรัก เสาวคนธ์]

ทำเนียบ 1986 ภาคสอง / รวบรวมโดย หนังสือพิมพ์มาตุภูมิรายวันและ หนังสือพิมพ์มาตุภูมิธุรกิจ

บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / ขจรศักดิ์ ไทยประยูร

ประมวลสุนทรพจน์ พ.ศ. 2527 ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี / คณะกรรมการการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมืองไทยที่ข้าพเจ้าห่วงใย” / โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

“ป๋าเปรม” ทำความดีเพื่อแผ่นดิน / บุญชัย ใจเย็น

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน / [ผู้เขียน กองบรรณาธิการ INN]

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (2523-2531) : วิเคราะห์ในมิติทางประวัติศาสตร์ / พรภิรมณ์ เชียงกูล

รัฐบุรุษชื่อเปรม / มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  (2538)

รัฐบุรุษชื่อเปรม / มูลนิธิรัฐบุรุษ (2549)

ลับ ลวง พราง. ภาค 2 ซ่อนรูปปฏิวัติหัก ‘เหลี่ยม’ โหด / วาสนา นาน่วม

ลับ ลวง พราง. ภาค 3 กองทัพต่างสี ศึกสายเลือด จปร. / วาสนา นาน่วม

ศตวรรษที่ 21 : ความรุ่งโรจน์แห่งเอเชีย

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 40 ณ สมัชชาสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา วันที่ 30 กันยายน 2528

เส้นทางสู่อำนาจ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ / เสถียร จันทิมาธร

อมตะแห่ง “ป๋าเปรม” : จากปฏิวัติ 19 กันยาฯ ถึงจุดจบ “ทักษิณ” / วาสนา นาน่วม

อำนาจใดจักยืนยง คงค้ำฟ้า : ฉากชีวิต 3 นายกรัฐมนตรีแห่ง 3 ยุคสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อสยามประเทศ / สนธิญาณ หนูแก้ว, เวทิน ชาติกุล

มีอะไรใหม่ใน Ebsco Discovery Service (2)

มีอะไรใหม่ใน Ebsco Discovery Service (EDS) ตอน 2

การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดเครือข่าย PULINET+4

ในการสืบค้นด้วย EDS ในขั้นแรก การแสดงผลข้อมูลจะแสดงผลในส่วนของข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด มก. และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับก่อน และในหน้าแสดงผลการสืบค้นจะปรากฎข้อความลิงค์ “KU+: Search other Libraries”  เป็นทางเลือกในการขยายผลการสืบค้นไปยังห้องสมุดอื่นๆได้อีก
search-link

การสืบค้น: เมื่อคลิกที่ “KU+: Search other Libraries” 
search-other1

ผลการสืบค้น : แสดงข้อมูลบรรณานุกรม เลขเรียกหนังสือ ชื่อห้องสมุดผู้ให้บริการ และสถานะของหนังสือ โดย

หมายเลข 1)
หากต้องการทราบสถานะของหนังสือว่าอยู่ที่ชั้น หรือถูกยืมออกไปแล้ว ต้องคลิกที่ Go to...ไปยังระบบสืบค้น OPAC ของห้องสมุดนั้นๆ

หมายเลข 2) หากต้องการยืมหนังสือรายการดังกล่าว สามารถคลิกที่ข้อความลิงค์  Inter Library Loan Request

ku+status

ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมระหว่าห้องสมุด
–> ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยืม
ill-user
–> ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ยืม
ill-item

ใครมีสิทธิ์ใช้บริการยืมหนังสือผ่านระบบสืบค้น EDS?
–> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ในปัจจุบัน สามารถใช้บริการนี้ได้ โดยบรรณารักษ์จะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดก่อนดำเนินการ

สอบถามเพิ่มเติม:
การสืบค้น EDS  โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123
บริการยืมระหว่างห้องสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 217, 123

Link:
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการ Worldshare Inter Library Loan
การสืบค้น EDS

มีอะไรใหม่ใน Ebsco Discovery Service

มีอะไรใหม่ใน Ebsco Discovery Service

eds-lib1

เมื่อเข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดแล้วใส่คำค้นในช่องสืบค้น “EBSCO Discovery Service” ข้อมูลที่จะได้เมื่อสืบค้นด้วยช่องทางนี้ประกอบด้วย

ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (KU Library Catalog)
ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่ห้องสมุดมีให้บริการ โดยไม่ต้องค้นทีละฐาน
– ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดจากกลุ่ม PULINET+4
– แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดแบบออนไลน์

การสืบค้น : พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น โดยสามารถใส่คำค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
search-thai
search-eng

ผลการสืบค้น (Search results)
หมายเลข 1 : ทางเลือกในการจำกัดผลการสืบค้น (Refine Results) เช่น เลือกชนิดของเอกสาร ปีพิมพ์ สาขาวิชา ภาษา เป็นต้น

หมายเลข 2 : รายการบรรณานุกรมและเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลที่มีเอกสารฉบับเต็ม สถานะใน OPAC เป็นต้น

หมายเลข 3 : รายการเชื่อมโยงไปสืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ

หมายเลข 4 : การกำหนดรูปแบบการแสดงผล ได้แก่ การจัดเรียงข้อมูล จำนวนคอลัมน์ การแชร์ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และช่องทางอื่นๆ
results-main
หมายเลข 5  : เลือก Advanced Search เมื่อต้องการกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นมากขึ้น หรือคลิกที่ Search History เพื่อดูประวัติการสืบค้น

หมายเลข6 : ทางเลือกในการสืบค้นอื่นๆ ได้แก่
–> KU Discovery Service : กลับไปหน้าเริ่มต้นสืบค้น  EBSCO Discovery
–> Multimedia : ค้นภาพ (Images)
–> Publications : ค้นหาชื่อวารสารด้วย Full-text Finder
–>Home KU Library : กลับไปที่เว็บสำนักหอสมุด
–> KU+:Search other libraries  : สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของ มก. และเครือข่าย PULINET+4

link1
หมายเลข 7: การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
–> Sign In : เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้รายบุคคล (ผู้ใช้ทุกคนสามารถสมัครสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เอง) เพื่อใช้ในการบันทึกประวัติการสืบค้น สั่งเตือนเมื่อมีบาความหรือวารสารตามความสนใจ 
–>
Folder:  ที่เก็บเอกสารที่มีการเลือกรายการไว้ไว้
–>
Preferences: กำหนดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามต้องการ เช่น จำนวนข้อมูล รูปแบบบรรณานุกรม เป็นต้น
–> Language : ภาษาของแพลตฟอร์ม
–>
Help : ศึกษาคำแนะนำการใช้ระบบเพิ่มเติม
–>
Exit : ออกจากระบบ

link2

ตัวอย่างข้อมูลจากการสืบค้นด้วย EDS
–>
รายการหนังสือในห้องสมุด มก. : ให้ข้อมูลบรรณานุกรม เลขเรียกหนังสือ ห้องสมุดที่มีบริการ และสถานะของหนังสือ
results-opac-up
–>
รายการเอกสารที่มีในฐานข้อมูลของ Ebsco : แสดง Link ไฟล์เอกสาร PDF 
results-ebsco
–>
รายการเอกสารที่มีในฐานข้อมูลอื่นที่ห้องสมุดบอกรับ : แสดง Link ไปยังแหล่งข้อมูล
results-other

การจำกัดผลการสืบค้น (Limit search): ประกอบด้วยทางเลือกต่างๆ ได้แก่
–>
Full Text: ต้องการเฉพาะรายการที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
–> Catalog Only: ต้องการเฉพาะรายการจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
–> Available in Library Collection: ต้องการเฉพาะรายการที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์
limit
–>
Source Type: เลือกชนิดของเอกสาร
limit-source-type
–>
ทางเลือกในการจำกัดการสืบค้นอื่นๆ
limit-other

การจัดการผลการสืบค้น
–> การจัดเรียง
relevance
–> Page Options : การตั้งค่าในหน้าแสดงผลการค้น
page-option

–> Share: การส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
share

Link:
เกี่ยวกับ EDS

EBSCO Discovery Service บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มก.

EDS Logo-2017-40EBSCO Discovery Service บริการใหม่ของสำนักหอสมุด มก.

สำนักหอสมุด มก. บอกรับระบบสืบค้นแบบ Single Search: EBSCO Discovery Service (EDS) เพิ่มเติมจากระบบสืบค้น Worldshare Discovery Service ของ OCLC ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

EDS
เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่ห้องสมุดมีให้บริการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET) 13 สถาบัน และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 4 สถาบัน  และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดดังกล่าวได้ผ่านระบบสืบค้น EDS นี้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด

ช่องทางการสืบค้น

1. จากช่องสืบค้น EDS บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด เมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายนนทรี หรือสืบค้นผ่านโปรแกรม VPN

eds-lib1

2. สืบค้นผ่านโปรแกรม EZproxy เมื่ออยู่นอก มก.
eds-ezproxy2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Link:
– ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)
รายชื่อห้องสมุดในกลุ่ม PULINET+4
– ห้องสมุดเครือข่าย OCLC 5 สถาบัน (Thai Libraries Consortium)

 

Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish”

Thomson-workshop

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thomson Reuters Workshop: “Publish! Don’t Perish” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา  8.30-12.30 น. ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด  วิทยากร โดย Dr. See Diu Seng, Solution Consultant, Thomson Reuters  ผู้สนใจลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/thomsonworkshop  รับจำนวนจำกัด หมดเขตการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 9428616 ต่อ 215 หรือ email:  libspch @ku.ac.th

–> กำหนดการ

New Trial Databases : Academic OneFile & National Geographic Virtual Library

New Trial Databases : Academic OneFile & National Geographic Virtual Library
ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มี.ค. – 15 มิ.ย. 2558

Academic OneFile เป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรองPeer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับและมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

National Geographic Virtual  เป็น ฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน

==> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆจาก Gale Databases
==> ฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ
==> ThaiLIS Reference Databases

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123 E-mail: libsps @ku.ac.th หรือ ติดต่อสำนักพิมพ์