การยืมระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ (EDS Publication Sharing)

การยืมระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ

1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://lib.ku.ac.th 

2. คลิกไอคอน EZproxy
ez-lib1
–คลิกยอมรับเงื่อนไข และ Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ez-lib3-login
–คลิกที่ไอคอน Home กลับไปที่หน้าหลัก
web-home
3. คลิกที่ KU+ Search Other Thai Libraries แล้วค้นหาหนังสือที่ต้องการ ตัวอย่าง ค้นหาหนังสือที่ต้องการ
ill-other1
4. ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่  Inter library loan Request  เพื่อทำรายการขอยืมระหว่างห้องสมุด
ตัวอย่าง  หนังสือมีให้บริการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ill-ext2
–กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง
ill-ext3
5. ระบบจะส่งข้อความทาง e-mail ไปยังผู้ขอยืม และบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด

6. เมื่อได้รับหนังสือที่ขอยืม บรรณารักษ์จะแจ้งผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ หรือ e-mail   โดยการยืมระหว่างห้องสมุดสามารถยืมได้นาน 1 เดือน และไม่สามารถยืมต่อได้

** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ คุณสมใจ โทร 0 2942 8616  ต่อ 217