การยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต

การยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต

 1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://lib.ku.ac.th คลิกที่ Search All
 2. สืบค้นด้วยชื่อหนังสือ ตัวอย่าง ค้นหาหนังสือชื่อ โภชนาการเพื่อสุขภาพ
  eds1
 3. ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Locations จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือ
  eds2.png
 4. คลิกเลือกห้องสมุดที่ต้องการ เช่น Main, Kampaengsaen
  eds3
 5. คลิกที่ Request form for Users of other KU Campus เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากวิทยาเขตกำแพงแสน
  –>กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วคลิก ตกลง
  eds4.png
 6. ระบบส่ง e-mail ถึงผู้ขอ และบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
  eds-ill3
 7. เมื่อได้รับตัวเล่มจากห้องสมุดที่ยืม (ตัวอย่างยืมจากกำแพงแสน) บรรณารักษ์จะโทรศัพท์แจ้งให้ติดต่อรับหนังสือ ทั้งนี้การยืมระหว่างวิทยาเขตสามารถยืมได้ 1 เดือน และไม่สามารถยืมต่อได้
  ** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ คุณสมใจ โทร 0 2942 8616  ต่อ 217
Advertisements