การยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต

การยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต

 1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://lib.ku.ac.th
 2. คลิกไอคอน EZproxy
  ez-lib1
  — คลิกยอมรับเงื่อนไข และ Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
  ez-login
  –คลิกที่ไอคอน Home กลับไปที่หน้าหลัก
  web-home
 3. สืบค้นด้วยชื่อหนังสือในช่อง One Search  ตัวอย่างเช่น ค้นหาหนังสือชื่อ โภชนาการเพื่อสุขภาพ
  onesearch1
 4. ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น คลิกที่ Locations จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือ
  eds2.png
 5. คลิกเลือกรายการหนังสือ และห้องสมุดที่ต้องการ เช่น Main, Kampaengsaen
  onesearch3-request
 6. คลิกที่ Request form for Users of other KU Campus เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากวิทยาเขตกำแพงแสน
  –>กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วคลิก ตกลง
  eds4.png
 7. ระบบส่ง e-mail ถึงผู้ขอ และบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
  eds-ill3
 8. เมื่อได้รับตัวเล่มจากห้องสมุดที่ยืม (ตัวอย่างยืมจากกำแพงแสน) บรรณารักษ์จะโทรศัพท์แจ้งให้ติดต่อรับหนังสือ ทั้งนี้การยืมระหว่างวิทยาเขตสามารถยืมได้ 1 เดือน และไม่สามารถยืมต่อได้
  ** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ คุณสมใจ โทร 0 2942 8616  ต่อ 217