วารสารด้านการศึกษา(Education Journals)

วารสารด้านการศึกษา (Education Journals)

 

–>Action Learning: Research and Practice (Taylor & Francis)

–> Africa Education Review (Taylor & Francis)

–> The Asia-Pacific Education Researcher (SpringerLink)

–> Asia Pacific Education Review (SpringerLink)

–> Asia Pacific Journal of Education (Taylor & Francis)

–> Assessment in Education: Principles, Policy & Practice (Taylor & Francis)

–> Australian Journal of Learning Difficulties (Taylor & Francis)

–> Bilingual Research Journal (Taylor & Francis)

–> British Journal of Educational Studies (Taylor & Francis)

–> British Journal of Sociology of Education (Taylor & Francis)

–> Cambridge Journal of Education (Taylor & Francis)

–> Changing English (Taylor & Francis)

–> Chinese Education & Society (Taylor & Francis)

–> The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas (Taylor & Francis)

–>Compare: A Journal of Comparative and International Education (Taylor & Francis)

–> Comparative Education (Taylor & Francis)

–> Critical Studies in Education (Taylor & Francis)

–> Cultura y Educación (Taylor & Francis)

–> Curriculum Studies (Taylor & Francis)

–> Diaspora, Indigenous, and Minority Education: Studies of Migration, Integration, Equity, and Cultural Survival (Taylor & Francis)

–> Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education (Taylor & Francis)

–> Distance Education (Taylor & Francis)

–> Early Years (Taylor & Francis)

–> Education and Information Technologies (SpringerLink)

–> Education, Communication & Information (Taylor & Francis)

–> Education Economics (Taylor & Francis)

–> Educational Assessment, Evaluation and Accountability (SpringerLink)

–> Educational Action Research (Taylor & Francis)

–> The Educational Forum (Taylor & Francis)

–> Educational Philosophy and Theory (Taylor & Francis)

–> Educational Psychologist (Taylor & Francis)

–> Educational Psychology (Taylor & Francis)

–> Educational Psychology in Practice (Taylor & Francis)

–> Educational Research (Taylor & Francis)

–> Educational Research and Evaluation (Taylor & Francis)

–> Educational Research for Policy and Practice (SpringerLink)

–> Educational Review (Taylor & Francis)

–> Educational Studies (Taylor & Francis)

–> Educational Studies: A Journal of the American Educational Studies Association (Taylor & Francis)

–> Educational Studies in Mathematics (SpringerLink)

–> Educational Theory (Wiley)

–> European Journal of Education (Wiley)

–> Environmental Education Research (Taylor & Francis)

–> Equity & Excellence in Education (Taylor & Francis)

–> Ethics and Education (Taylor & Francis)

–> Ethnography and Education (Taylor & Francis)

–> Innovations in Education and Teaching International (Taylor & Francis)

–> Interchange: A Quarterly Review of Education (SpringerLink)

–> International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning (SpringerLink)

–> International Journal of Educational Development (Science Direct)

–> International Journal for Educational Integrity (SpringerLink)

–> International Journal of Educational Research (Science Direct)

–> The Journal of Economic Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Education for Business (Taylor & Francis)

–> The Journal of Experimental Education (Taylor & Francis)

–> Journal of English for Academic Purposes (Science Direct)

–> Journal of Information Technology for Teacher Education (Taylor & Francis)

–> Journal of In-Service Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Language, Identity & Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Latinos and Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Moral Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Philosophy Education (Wiley)

–> Journal of Research in Childhood Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Research in Reading (Wiley)

–> Journal of Research on Educational Effectiveness (Taylor & Francis)

–> Journal of School Choice: International Research and Reform (Taylor & Francis)

–> Journal of School Health (Wiley)

–> Journal of School Psychology (Science Direct)

–> Journal of Social Work Education (Taylor & Francis)

–> Journal of the Learning Sciences (Taylor & Francis)

–> Leadership and Policy in Schools (Taylor & Francis)

–> Learning Inquiry (SpringerLink)

–> Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning (Taylor & Francis)

–> Music Education Research (Taylor & Francis)

–> Oxford Review of Education (Taylor & Francis)

–> Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education (Taylor & Francis)

–> Peabody Journal of Education (Taylor & Francis)

–> Professional Development in Education (Taylor & Francis)

–> PROSPECTS: Comparative Journal of Curriculum, Learning, and Assessment (SpringerLink)

–> Reflective Practice : International and Multidisciplinary Perspectives (Taylor & Francis)

–> Religion & Education (Taylor & Francis)

–> Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance (Taylor & Francis)

–> Research in Mathematics Education (Taylor & Francis)

–> Research in Science & Technological Education (Taylor & Francis)

–> Research Papers in Education (Taylor & Francis)

–> Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies (Taylor & Francis)

–> Russian Education & Society (Taylor & Francis)

–> Scandinavian Journal of Educational Research (Taylor & Francis)

–> Scientific Studies of Reading (Taylor & Francis)

–> Sex Education: Sexuality, Society and Learning (Taylor & Francis)

–> Social Psychology of Education (SpringerLink)

–> Studies in Philosophy and Education (SpringerLink)

–> Studies in Science Education (Taylor & Francis)

–> Technology, Pedagogy and Education (Taylor & Francis)

–> Theory Into Practice (Taylor & Francis)

–> Westminster Studies in Education (Taylor & Francis)

qr-edu-jour-2

==> สืบค้นวารสารสาขาอื่นๆ
==> เงื่อนไขในการเข้าใช้ฐานข้อมูล

**การเข้าใช้ฐานข้อมูล นอกเครือข่ายสำนักหอสมุด มก. ต้องเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม EZproxy เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ต่อ 123, 218; lib_services @ku.ac.th