บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารตามคำขอ (Service Delivery)

บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารตามคำขอ (Service Delivery)

1. สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog)

delivery1

2. บันทึก / จัดเก็บ ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารที่ต้องการ
delivery2.png

3. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ Service Delivery ที่ http://lib.ku.ac.th/libservice/delivery.php
–ข้อมูลผู้ขอ
delivery5.png

–ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสาร
delivery5-2

ระบุจุดที่ต้องการให้นำส่งเอกสาร
delivery5-3
4. เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วคลิก ส่งข้อมูล


**หมายเหตุ

1. บริการนำส่งหนังสือวิชาการของสำนักหอสมุด บางเขน และ หนังสือมีสถานะเป็น CHECK SHELF หรือ ดูที่ชั้น  เท่านั้น

– กรณีที่แจ้งคำขอก่อนเวลา 14.00 น.(วันจันทร์-ศุกร์) นำส่งหนังสือในวันเดียวกัน

– กรณีแจ้งคำขอหลังเวลา 14.00 น.(วันจันทร์-ศุกร์) นำส่งหนังสือในวันถัดไป (วัน เสาร์-อาทิตย์ งดบริการ)

– รับหนังสือที่ห้องสมุดคณะจุดรับฝากได้ ณ ช่วงเวลา 15.00-16.30 น

2. บริการนำส่งสำเนาบทความวารสารวิชาการ และเก็บเงินค่าสำเนาเอกสาร ณ ห้องสมุดคณะที่เป็นจุดรับฝาก

3. เป็นบริการสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย มก. บางเขน เท่านั้น

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงพร, คุณวินัย โทร. 0-2942-8616 ต่อ 228 เบอร์ภายใน 1777 ต่อ 228