Wiley eBooks-Part2:C-F

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley eBooks

 

Cable Supported Bridges – Concept and Design 3e

Calculations for Veterinary Nurses

Canine and Feline Dermatology Drug Handbook

Carbon Dioxide Sequestration and Related Technologies

Case Studies in Bayesian Statistical Modelling and Analysis

Cellular and Porous Materials – Thermal Properties Simulation and Prediction

Ceramic Matrix Composites

Chemistry in Microelectronics

Chemistry of Food Additives and Preservatives

CMOS Biomicrosystems: Where Electronics Meet Biology

Coding for MIMO Communication Systems

Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice

Companion Animal Zoonoses

Comparative Pharmacokinetics oBook

Composites for Construction: Structural Design with FRP Materials

Computational Fluid-Structure Interaction – Methods and Applications

Computational Statistics, Second Edition

Construction Contractors’ Survival Guide

Construction Dewatering and Groundwater Control: New Methods and Applications, Third Edition

Construction Funding: The Process of Real Estate Development, Appraisal, and Finance, Fourth Edition

Cost Estimating Manual for Water & Wastewater Treatment Facilities

Crop Adaptation to Climate Change

Crop Post-Harvest – Science and Technology – Perishables

Crop Post-Harvest – Science and Technology Volume 1 – Principles and Practice

Crop Post-Harvest: Science and Technology Volume 2 Durables Case Studies in the handling and storageof durable commodities

Damage Mechanics of Cementitious Materials and Structures

Design and Construction of Nuclear Power Plants

Design of Plated Structures – Eurocode 3: Designof Steel Structures. Part 1-5

Design of Plated Structures

Design of Steel Structures – Eurocode 3: Design ofsteel structures.

Destructive Myths in Family Therapy: How to Overcome Barriers to Communication by Seeing and Saying – A Humanistic Approach

Developing Deontology – New Essays in Ethical Theory

Developing Deontology – New Essays in Ethical Theory

Diagnostic Electron Microscopy – A Practical Guide to Interpretation and Technique

Diagnostic Ultrasound in Small Animal Practice

Dictionary of Developmental Biology and Embryology, Second Edition

Dictionary of DNA and Genome Technology 2e

Digital Communication Receivers: Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing

Discovering Superconductivity – An Investigative Approach

Ecological Engineering Design: Restoring and Conserving Ecosystem Services

Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles(Coccinellidae)

Energy Conservation in Buildings – A Guide to Part L of the Building Regulations

Energy Demand and Climate Change

Engineers’ Data Book 4e

Enterprise Performance Management Done Right: An Operating System for Your Organization

Environmental Engineering, Sixth Edition: Environmental Health and Safety for Municipal Infrastructure, Land Use & Planning, and Industry

Environmental Engineering, Sixth Edition: Water, Wastewater, Soil and Groundwater Treatment and Remediation

Environmental Engineering,Sixth Edition: Prevention and Response to Water-, Food-, Soil-, and Air-Borne Disease and Illness

Environmental Physiology of Livestock

Erosion of Geomaterials

Essential Guide to Reading Biomedical Papers – Recognising and Interpreting Best Practice

Exotic Pests and Diseases: Biology and Economics for Biosecurity

Fatigue Design of Steel and Composite Structures – Eurocode 3: Design of Steel

Structures. Part 1-9 Fatigue. Eurocode 4: Design of Composite Steel

Fatigue of Materials II: Advances and Emergences in Understanding

Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics – Converting Waste
Plastics into Dieseland Other Fuels

Feline Clinical Parasitology

Financial Management and Accounting Fundamentals for Construction

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

Finite Elements – Computational Engineering Sciences

Food Irradiation Research and Technology

Foodomics: Advanced Mass Spectrometry in Modern Food Science and Nutrition

Forensic Ecology Handbook – From Crime Scene to Court

Fruit and Vegetables – Harvesting, Handling and Storage

Functional Coatings – By Polymer Microencapsulation

Functional Materials

Fundamental Medical Mycology

Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow

Fusion Plasma Physics 2e

—————————————–
More…

รายชื่อหนังสือ A-B

รายชื่อหนังสือ G-M

รายชื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Advertisements

Wiley eBooks-Part1:A-B

wiley-logo2

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบ ด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ  Veterinary Medicine จำนวนหนังสือที่บอกรับรวม 305 ชื่อเรื่อง ดังนี้

A Companion to Literature, Film, and Adaptation

A Companion to the American Novel

A Companion to the American Novel

A Concise Manual of Pathogenic Microbiology

A First Course in Finite Elements

A First Course in Probability and Markov Chains

A Guide to Academia: Getting Into and Surviving Grad School, Postdocs and a Research Job

A Practical Guide to Reliable Finite Element Modelling

Abfall

Abluft und Abgas

AC Electric Motors Control – Advanced Design Techniques and Applications

Accelerated Reliability and Durability Testing Technology

Acid Gas Injection and Carbon Dioxide Sequestration

Acid Gas Injection and Related Technologies

Adaptive Control and Estimation for Nonlinear Systems: Neural and Fuzzy

Approximation Techniques

Advances and Applications in Electroceramics

Aircraft Design – A Systems Engineering Approach

An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy ofthe Dog and Cat

Analytic Methods in Physics

Applied Colloid and Surface Chemistry

Applied Polymer Rheology: Polymeric Fluids with Industrial Applications

Applied Quantitative Methods for Trading and Investment

Aquaculture Engineering

Architectural Technology – Research and Practice

Asymmetric Synthesis II – More Methods and Applications

Big Data, Big Analytics : Emerging Business Intelligence and Analytic Trends
for Today’s Businesses

Biocatalysis and Bioenergy

Biocontrol of Oilseed Rape Pests

Biodiversity and Insect Pests: Key Issues for Sustainable Management

Biogas Production: Pretreatment Methods in Anaerobic Digestion

Bioinspiration and Biomimicry in Chemistry: Reverse-Engineering Nature

Biological Sludge Minimization and Biomaterials/Bioenergy Recovery Technologies

Bioremediation of Petroleum and Petroleum Products

Building Maintenance Management 2e

Buildings, Culture and Environment – Informing Local and Global Practices

Business Models for the Social Mobile Cloud: Transform Your Business Using Social Media, Mobile Internet, and Cloud Computing

—-

More…

รายชื่อหนังสือ C-F

รายชื่อหนังสือ G-M

รายขื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านป่าไม้(E-books on Forestry)

ScienceDirect E-books


The Bamboos of the World

Cork : biology, production and uses

Ecology of Insular Southeast Asia: the Indonesian Archipelago

Forest Canopies (Second Edition)

Forest Ecosystems (Third Edition)

Forest Fires: behavior and ecological effects

The Global Forest Products Model: structure, estimation, and applications

Integrative Plant Anatomy

Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (Third Edition)

Physiology of Woody Plants (Second Edition)

Physiology of Woody Plants (Third Edition)

Plant Disturbance Ecology: the process and the response

Plant growth and development : hormones and environment

Population dynamics : new approaches and synthesis

Remote sensing : models and methods for image processing

The Rhizosphere : an ecological perspective

Vascular Transport in Plants


SpringerLink E-books


The Amazon Várzea

Big-Leaf Mahogany

Carbon Sequestration Potential of Agroforestry Systems

Climate Change and Food Security in South Asia

Dendroclimatology

Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers

Functioning and Management of European Beech Ecosystems

Fire and Climatic Change in Temperate Ecosystems of the Western Americas

Green Manure/Cover Crop Systems of Smallholder Farmers

An Integrated Assessment of China’s Ecological Restoration Programs

Let Them Eat Shrimp

Mountain Timberlines

National Forest Inventories: Contributions to Forest Biodiversity Assessments

Numerical Ecology with R

Old Growth Urban Forests

Regreening the Bare Hills

Seasonally Dry Tropical Forests

Soil Ecology

Sustainable Forest Management in a Changing World

Temperate and Boreal Rainforests of the World: Ecology and Conservation

Theory and Practice of Soil Loss Control in Eastern China


** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN

*****************************************************************************

More..
Science Direct
SpringerLink

EBL – Ebook Library

 URL :  http://www.kase.eblib.com/patron
ระยะเวลาทดลองใช้ : Jul – 6 Aug 2012

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  EBL – Ebooks Library ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นิสิต บุคลากร มก. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

สัญลักษณ์ : หนังสือแต่ละรรายการจะแสดงไอคอนบอกสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาของหนังสือ ดังนี้

  หมายถึง หนังสือทีีสำนักพิมพ์กำหนดให้เข้าใช้ได้โดยไม่ต้องยืมจากระบบ (Read Online) จำนวน 1,000 ชื่อเรื่อง

หมายถึง ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านเนื้อหาเต็มของหนังสือได้เพียง 5 นาทีเท่านั้น หากต้องการอ่านมากกว่านั้นต้องยืมออกจากระบบ โดยคลิกที่ Request Loan

โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.  Adobe Reader  สำหรับอ่านหนังสือแบบออนไลน์จากในหน้า Web Browser

2.  Adobe Digital Editions สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็มของหนังสือเพื่ออ่านแบบออฟไลน์

การสืบค้น
1) เข้าสู่ฐานข้อมูลที่ http://www.kase.eblib.com/patron
2) ป้อนข้อมูล Username และ Password แล้วคลิก Login (นิสิตและบุคลากร มก. ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด 02 942-8616 ต่อ 123, 227)

3) การสืบค้น  พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น แล้วคลิก Search
3.1 Quick Search

3.2 Category  การเลือกให้แสดงรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา

3.3 Full Text

3.4 Advanced Search

4. ผลการสืบค้น
4.1 ที่ Refine your search  เลือกดูหนังสือแยกตามปีพิมพ์ ภาษา สาขาวิชา
4.2 คลิกที่ Limit search to titles owned by your Library เพื่อให้แสดงเฉพาะรายชื่อหนังสือที่สามารถอ่านออนไลน์ได้เท่านั้น
4.3 กำหนดรูปแบบการแสดงผลการสืบค้นและการจัดเรียงข้อมูลได้จาก Results per page, Sort by และ Display

4.5 ในหน้าแสดงผลการสืบค้น ให้ข้อมูลสั้นๆของหนังสือเล่มนั้นๆ ได้แก่ หน้าปก ชื่อเรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์

5. การอ่านหนังสือฉบับเต็ม

5.1 หนังสือที่แสดงไอคอน Available   คลิกที่ Read this book เพื่ออ่านเนื้อหาเต็มของหนังสือ ซึ่งอยู่ในรูปไฟล์ PDF ได้ทั้งเล่ม

5.2 หนังสือที่แสดงไอคอน Request  เมื่อคลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูรายละเอียด จะพบข้อความแจ้งว่าจะสามารถอ่านหนังสือเล่มนั้น (Read Online) ได้เพียง 5 นาทีเท่านั้น หากต้องการอ่านมากกว่านั้นต้องคลิกที่ Request Loan เพื่อยืมออกจากระบบ

  • เมื่ออ่านครบ 5 นาที ระบบจะแสดงข้อความเตือน

6. การคัดลอก (copy) และการสั่งพิมพ์ (Print)  ก่อนจะสั่งพิมพ์หรือคัดลอกเนื้อหาของหนังสือ ผู้ใช้จะต้องยืมหนังสือก่อน (Request Loan)

– คัดลอกได้ 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาทั้งหมด
– สั่งพิมพ์ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน้าทั้งหมดของหนังสือ

7. การดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านออฟไลน์

  • คลิกที่ Download แล้วเลือกระยะเวลาที่ต้องการยืม เลือกชนิดไฟล์เอกสาร แล้วคลิก Download

  • จากการดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ .acsm ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Digital Editions

  • ไฟล์หนังสือที่อ่านด้วย Adobe Digital Editions ซึ่งไฟล์นี้จะสามารถเปิดอ่านได้ตามระยะเวลาการยืม เช่น 1, 3 หรือ 7 วัน เมื่อครบกำหนดยืมแล้วจะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ดังกล่าวได้

** นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล EBL Ebook Library สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227
หรือ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBooks Series

สำนักพิมพ์ Emeraldและสำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBook Series ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก 2 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ Business, Management and Economics และ Social Sciences จำนวนกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง นิสิตและบุคลากร มก. สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBook Series ได้ที่ http://www.emeraldinsight.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2555

การเข้าใช้
1.  เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด –>ฐานข้อมูล –> ฐานข้อมูลทดลองใช้ –>Emerald eBook Series หรือ
2. เข้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลโดยตรงที่  http://www.emeraldinsight.com

  • รายการหนังสือที่สามารถดูฉบับเต็มได้จะปรากฎเครื่องหมายถูกหน้ารายการนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227  หรือ