วารสารสาขาสังคมศาสตร์ (Social Sciences Journals)

วารสารสาขาสังคมศาสตร์  (Social Sciences Journals)

 

–> Administration in Social Work (Taylor & Francis)

–> Adoption Quarterly (Taylor & Francis)

–> Ageing International   (SpringerLink)

–> American Journal of Political Science (Wiley)

–> The American Sociologist (SpringerLink)

–> Annual Review of Law and Social Science

–> Applied Research in Quality of Life (SpringerLink)

–> Asia Europe Journal (SpringerLink)

–> Australian Journal of Politics & History (Wiley)

–> Child & Youth Services (Taylor & Francis)

–> Child Indicators Research (SpringerLink)

–> Child Care in Practice (Taylor & Francis)

–> Child Psychiatry & Human Development (SpringerLink)

–> City & Community (Wiley)

–> City & Society (Wiley)

–> Contemporary Islam (SpringerLink)

–> Contemporary Social Science (Taylor & Francis)

–> Culture, Medicine, and Psychiatry (SpringerLink)

–> Decision Sciences (Wiley)

–> Decision Sciences Journal of Innovative Education (Wiley)

–> Demography (SpringerLink)

–> Development and Change (Wiley)

–> Disability, Handicap & Society (Taylor & Francis)

–> Economics & Politics (Wiley)

–> Employee Responsibilities and Rights Journal (SpringerLink)

–> Energy Research & Social Science (Science Direct)

–> European Journal of Ageing (SpringerLink)

–> European Journal of Population (SpringerLink)

–> European Journal of Political Research (Wiley)

–> FORUM: Qualitative Social Research

–> Gender Issues (SpringerLink)

–> Governance (Wiley)

–> Human Ecology (SpringerLink)

–> Innovation: The European Journal of Social Science Research (Taylor&Francis)

–> International Journal of Politics, Culture, and Society (SpringerLink)

–> International Journal of Research in Business and Social Science (ProQuest)

–> International Journal of Social Inquiry (EBSCO)

–> International Journal of Social Research Methodology (Taylor & Francis)

–> International Journal of Social Science and Economic Research

–> International Journal of the Sociology of Leisure (SpringerLink)

–> International Political Sociology (Wiley)

–> International Social Science Journal (Wiley)

–> Journal for the Scientific Study of Religion (Wiley)

–> Journal of Child Custody (Taylor & Francis)

–> Journal of Child Sexual Abuse (Taylor & Francis)

–> Journal of Children and Poverty (Taylor & Francis)

–> Journal of Common Market Studies (Wiley)

–> Journal of Comparative Social Welfare (Taylor & Francis)

–> Journal of Computational Social Science (SpingerLink)

–> Journal of Consumer Policy (SpingerLink)

–> Journal of Elder Abuse & Neglect (Taylor & Francis)

–> Journal of Family and Economic Issues (SpingerLink)

–> Journal of Family Social Work (Taylor & Francis)

–> Journal of Gay & Lesbian Social Services (Taylor & Francis)

–> Journal of Health & Social Policy (Taylor & Francis)

–> Journal of HIV/AIDS & Social Services (Taylor & Francis)

–> Journal of Human Behavior in the Social Environment (Taylor & Francis)

–> Journal of Human Development and Capabilities (Taylor & Francis)

–> Journal of International Migration and Integration (SpingerLink)

–> Journal of Labor Research (SpingerLink)

–> Journal of Multicultural Social Work (Taylor & Francis)

–> Journal of Offender Rehabilitation (Taylor & Francis)

–> Journal of Political Philosophy (Wiley)

–> Journal of Population Ageing (SpringerLink)

–> Journal of Population Research (SpringerLink)

–> Journal of Progressive Human Services (Taylor & Francis)

–> Journal of Public Child Welfare (Taylor & Francis)

–> Journal of the Indian Ocean Region (Taylor & Francis)

–> Journal of Social Science Education (EBSCO)

–> Journal of Social Service Research (Taylor & Francis)

–> Journal of Social Welfare and Family Law (Taylor & Francis)

–> Korean Social Science Journal (SpringerLink)

–> Journal of Social Work Education (Taylor & Francis)

–> Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation (Taylor & Francis)

–> Journal of Social Work Practice (Taylor & Francis)

–> Journal of Social Work Practice in the Addictions (Taylor & Francis)

–> Journal of Teaching in Social Work (Taylor & Francis)

–> Journal of Technology in Human Services (Taylor & Francis)

–> Journal of Women & Aging (Taylor & Francis)

–> The Modern Law Review (Wiley)

–> Peace & Change (Wiley)

–> Perspectives on Political Science (Taylor & Francis)

–> PoLAR: Political and Legal Anthropology Review (Wiley)

–> Political Psychology (Wiley)

–> The Political Quarterly (Wiley)

–> Population and Environment (SpringerLink)

–> Population Research and Policy Review (SpringerLink)

–> Portuguese Journal of Social Science (EBSCO)

–> Practice : Social Work in Action (Taylor & Francis)

–> Psychoanalytic Social Work (Taylor & Francis)

–> Publishing Research Quarterly (SpringerLink)

–> Qualitative Sociology (SpringerLink)

–> Quality & Quantity (SpringerLink)

–> Residential Treatment for Children & Youth (Taylor & Francis)

–> The Review of International Organizations (SpringerLink)

–> Rural Sociology (Wiley)

–> Sexuality & Culture (SpringerLink)

–> Social Anthropology (Wiley)

–> Social Indicators Research (SpringerLink)

–> The Social Policy Journal (Taylor & Francis)

–>Social Science & Medicine (Science Direct)

–> The Social Science Journal (Science Direct)

–> Social Science Quarterly (Wiley)

–> Social Science Research (Science Direct)

–> Social Thought (Taylor & Francis)

–> Social Work Education (Taylor & Francis)

–> Society (SpringerLink)

–> Sociologia Ruralis (Wiley)

–> South African Review of Sociology (Taylor & Francis)

–> Spatial Demography (SpringerLink)

–> Studies in Comparative International Development (SpringerLink)

–> Studies in Asian Social Science (Sciedu Press)

–> Urban Forum (SpringerLink)

–> Theory and Society (SpringerLink)

–> World Journal of Social Science (Sciedu Press)

qr-soc-sci-jour2

=> สืบค้นวารสารสาขาอื่นๆ
=> เงื่อนไขการเข้าใช้ฐานข้อมูล

**การเข้าใช้ฐานข้อมูล นอกเครือข่ายสำนักหอสมุด มก. ต้องเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม EZproxy เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ต่อ 123, 218; lib_services @ku.ac.th