SciFinder-n@KU

scifinder-n-70SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักหอสมุด มก. เริ่มบอกรับ SciFinder-n ตั้งแต่ ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

การเข้าใช้งาน SciFinder-n
–>> เข้าใช้ได้ทั้งในและนอก มก. โดย Login เข้าใช้งานผ่าน EZproxy

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน
-> คลิกเพื่อลงทะเบียน
-> คู่มือการลงทะเบียน
-> เปรียบเทียบ SciFinder กับ SciFinder-n
-> SciFinderN-Flyer

มีอะไรใหม่ใน SciFinder-n

  • Supports searching in multiple tabs

sf-n-multiple-tabs

  • Full access to PatentPak (annotated full-text patents)

scifinder-n-patent2

  • Access to MethodsNow-Synthesis

methodsnow

  • Ranks searches by relevance

feature4-relevance

  • Saves past searches in “History”

feature5-history

  • Citation mapping

feature6-citation2

การถ่ายโอนข้อมูล Saved Answer Sets และ Keep Me Posted ระหว่าง SciFinder และ SciFinder-n

1. Login เข้า SciFinder-n
2. คลิกที่ Saved
migrate1-saved
3. เลือกรายการบันทึกคำค้นที่ต้องการ
4. คลิก Migrate
migrate2
5. รบบจะแสดงรายการ Saved Answer Sets และ Keep Me Posted จากที่บันทึกไว้ใน SciFinder เวอร์ชั่นเดิม มาแสดงใน SciFinder-n

=>>สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆของห้องสมุด
=>>SciFinder

 

SciFinder เวอร์ชั่นใหม่เปิดให้ทดลองใช้ได้แล้ว

แฟนพันธ์แท้ SciFinder ชาว มก. สามารถทดลองใช้ SciFinder เวอร์ชั่นใหม่ (SciFinder-n) ได้แล้ว วันนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้ที่มีรหัสเข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder อยู่แล้ว สามารถใช้รหัสชุดเดียวกันได้เลย ส่วนผู้ใช้ใหม่ ต้องลงทะเบียนก่อน)
scifinder-n-login
2. หน้าสืบค้น
–Basic Search
scifinder-n-basic2-2
Advanced Search
advanced2
Search results
scifinder-n-results1
Substances
substances-details.jpg
Reactions
reactions
Suppliers
supplier
Draw
draw
Search History
history

** หมายเหตุ: ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 การเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐาน ต้องเข้าใช้ผ่านโปรแกรม EZproxy ทั้งการใช้งานขณะอยู่ใน มก. และเมื่ออยู่นอก มก.

More…
==> SciFinder Update 2019
==> KU Library

New trial: SciFinder-n

scifinder-n-20
สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูล SciFinder เวอร์ชั่นใหม่ (SciFinder-n) โดยเปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561

SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใช้งาน SciFinder-n

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน

–>SciFinder Update 2019
-> คู่มือการลงทะเบียน
-> คลิกเพื่อลงทะเบียน (ต้องอยู่ในเครือข่าย มก. เท่านั้น)
-> เปรียบเทียบ SciFinder กับ SciFinder-n
-> SciFinderN-Flyer 
-> แนะนำ SciFinder-n

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123