What’s new on SciVerse Science Direct : มีอะไรใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่ของ Science Direct

เผยโฉมมาแล้วสำหรับเว็บใหม่ของ Science Direct และ Scopus แถมด้วย Sciverse hub ตามมาให้งงเล่น เดือดร้อนต้องมานั่งฟัง Online tutorial ว่าเขามีอะไรออกมาใหม่บ้าง และจากการไปคลุกวงใน (ถามเพื่อนบรรณฯ ม.อื่นๆ ที่ elsevier เกิดลำเอียงไปอบรมให้ก่อน) เบื้องต้นทราบว่ายังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน ในการปรับปรุงเว็บใหม่นี้ หลังจากนั้นก็คาดว่าทางบริษัทคงจะมีการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้กับบรรณารักษ์ทั้งหลาย ระหว่างนี้ใครที่อยากรู้อยากเห็นก็ศึกษาเองไปก่อนและเท่าที่ดู แม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ก็พบว่าหลายอย่างก็ต่างไป ส่วนดีขึ้นหรือไม่ ต้องลองดู 

1) จะค้น Science Direct หรือ Scopus ก็ง่าย เพราะทำ Link ไว้ในหน้าแรก 

2) เมื่อค้นที่ Sciverse Hub ผลการค้นจะได้ข้อมูลจาก 3 แหล่ง ในคราวเดียว (Science Direct, Scopus , Scirus)
3) Science Direct เพิ่มทางเลือกในการสืบค้น คือ image search

–> ผลการสืบค้นจาก “image search”
4) Scopus ก็มีหลายอย่างแตกต่างไป 


1) สามารถเลือกว่าจะสืบค้นข้อมูลจาก Scopus, Science Direct หรือ Sciverse Hub
2) เมนูสืบค้นยังเหมือนเดิม แต่ย้าย “Live Chat”  ไปไว้มุมขวา
3) การจัดการคำค้น ต่างจากเดิมนิดหน่อย

4) การจัดการผลการสืบค้น มีหลายอย่างเพิ่มเติม
5) ข้อมูลการอ้างถึง เดิมใช้คำว่า “Cited by” เปลี่ยนเป็น “Citation”


More…

Sciverse Hub
Sciverse Science Direct
Sciverse Scopus

รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 1 Scopus

 

 

คำถามที่มักจะเจอบ่อย ๆ ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหนึ่งในหลาย ๆ คำถามก็คือ ผลงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วนั้น
มีใครนำไปอ้างอิงบ้าง เช็คได้จากไหน คำตอบก็คือตอนนี้ฐานข้อมูลหลักๆที่บุคลากรชาว มก. สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ คือScopus, ISI Web of Science และ Scifinder Scholar ส่วนอีกแหล่งที่ให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ทั่วไป คือ Google Scholar

Scopus (ใช้เฉพาะในเครือข่าย มก.)
1) เข้าสู่เว็บไซต์ Scopus ที่ http://www.scopus.com
2) การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author)
2.1 ที่เมนู Search พิมพ์นามสกุล อักษรย่อชื่อต้น เลือกเขตข้อมูล(Field) เป็น Author  กำหนดช่วงปีพิมพ์ที่ต้องการ
แล้วคลิก Search
2.2 ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น จะปรากฎชื่อบทความที่เป็นผลงานของผู้แต่งตามที่ค้น
2.3 ที่คอลัมน์ขวาสุดของแต่ละบทความ (Cited by) คือ จะปรากฎตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บทความนั้นถูกอ้างถึง
3. การสืบค้นจากชื่อหน่วยงาน (Affiliation)
3.1 ที่เมนู Search พิมพ์ชื่อหน่วยงาน เลือกเขตข้อมูล(Field) เป็น Affiliation  กำหนดช่วงปีพิมพ์ที่ต้องการ
แล้วคลิก Search
3.2 ที่เมนูสืบค้นคลิกที่ Affi;iation Search พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการสืบค้นแล้วคลิก Search
3.3 คลิกที่สี่เหลี่ยมหน้าชื่อหน่วยงาน แล้วคลิกที่ Show documents
3.4 ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น ทีคอลัมน์ขวาสุด (Cited by) จะปรากฎตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างถึง

 

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)

 

KU Top cited articles from Scopus

http://info.scopus.com/setup/promo/banners/mediaroot/without_searchbox/335_80/scopus_concept_003_335_80_3.swf 

ผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ปีพิมพ์ 2003-2009 ) ที่ถูกอ้างอิงสูงสุด (Cited by)
10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Scopus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ จำนวนครั้งที่ถูกอ้างถึง
1 Probable tiger-to-tiger transmission of avian influenza H5N1. 2005 87
2 Control of Fuel Cell Breathing. 2004 64
3 Update on pathways regulating the activation of uterine Natural Killer cells… 2003 63
4 Uterine natural killer cells: Insights into their cellular and molecular biology from mouse modelling. 2003 62
5 Channel aware decision fusion in wireless sensor networks. 2004 57
6 Avian influenza H5N1 in naturally infected domestic cat. 2006 55
7 Highly pathogenic avian influenza H5N1, Thailand, 2004. 2005 50
8 Robust load frequency control using genetic algorithms and linear matrix inequalities. 2003 46
9 Adsorption of ethylene, benzene, and ethylbenzene over faujasite zeolites investigated by the ONIOM method. 2003 44
10 Fatal avian influenza A H5N1 in a dog. 2006 41

Source : Scopus ( Apr 2009 )

Scopus เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นได้ทั้งภายในและนอกเครือข่าย มก. (Nontri Net) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ เข้าอบรมการสืบค้นข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก.
โทร. 02942 8616 ต่อ 145

ผลงานของบุคลากร มก. จากฐานข้อมูล Scopus

จำนวนผลงาน แยกตามชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แต่ง จำนวนผลงาน
Limtrakul, J. 83
Ketsa, S. 44
Hannongbua, S. 42
Chareonviriyaphap, T. 31
Sriroth, K. 29
Kongkathip, N. 27
Kongkathip, B. 26
Noparatnaraporn, N. 25
Na-Nakorn, U. 23
Phusavat, K. 22
Limtong, S. 22

จำนวนผลงาน แยกตามชื่อวารสาร

ชื่อวารสาร จำนวนผลงาน
Kasetsart Journal Natural Science 246
Kasetsart Journal Social Sciences 59
Postharvest Biology and Technology 32
Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes 27
in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics
Asian Australasian Journal of Animal Sciences 24
Aquaculture 23
5th International Conference on Electrical Engineering Electronics 21
Computer Telecommunications and Information Technology Ecti Con 2008
Bioscience Biotechnology and Biochemistry 21
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 20
Scienceasia 18

ผลงาน แยกตามสาขาวิชา

ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2551

Scopus Top Cited – Agricultural and Biological Sciences (2004-2008)

1. Network biology: Understanding the cell’s functional organization
Barabási, A.-L. (2004), Nature Reviews Genetics, Volume 5, Issue 2, Pages 101-113 

Cited by: 736

2. GENEVESTIGATOR. Arabidopsis microarray database and analysis toolbox
Zimmermann, P. (2004), Plant Physiology, Volume 136, Issue 1, Pages 2621-2632 

Cited by: 600

 

3. Genome-wide association studies for common diseases and complex traits
Hirschhorn, J.N. (2005), Nature Reviews Genetics, Volume 6, Issue 2, Pages 95-108 

Cited by: 484

4. Reactive oxygen species: Metabolism, oxidative stress, and signal transduction
Apel, K. (2004), Annual Review of Plant Biology, Volume 55 

Cited by: 456

5. Polyphenols: Food sources and bioavailability
Manach, C. (2004), American Journal of Clinical Nutrition, Volume 79, Issue 5, Pages 727-747 

Cited by: 412

More…

SJR – SCImago Journal & Country Rank

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.

Kasetsart Journal – Natural Science

 

 
SJR ของวารสาร Kasetsart Journal – Natural Science 

Kasetsart Journal – Social Sciences

 
SJR – Kasetsart Journal (Social Sciences)