หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition) Part II : SpringerLink E-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

Part II : SpringerLink E-Books

Abord Clinique Du Patient Obèse

Advanced Dairy Chemistry

Advances in Food Protection

Alginates: Biology and Applications

Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects

Anthocyanins

Applied Microbiology

Bioactive Heterocycles VII

Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine

Breast-Feeding: Early Influences on Later Health

Carotenoids

Case Studies in Food Engineering

Challenges in Analytical Quality Assurance

Cholera Toxins

Current Views of Fatty Acid Oxidation and Ketogenesis

Edible Films and Coatings for Food Applications

Effective Risk Communication

Electrotechnologies for Extraction from Food Plants and Biomaterials

The Evolution of Hominin Diets

Extensions of Moser–Bangert Theory

Food Chemistry

Food Engineering Interfaces

Food Safety Culture

Food Safety Governance

Fungi and Food Spoilage

Genetics and Genomics of Cotton

Genomics of Foodborne Bacterial Pathogens

Global Food Insecurity

Handbook of Clinical Nutrition and Aging

Industrial Applications

Ingredients in Meat Products

Integrative Wildlife Nutrition

Introduction to Food Process Engineering

Logistica e tecnologia RFID

Management of Pediatric Obesity and Diabetes

Mass Spectrometry in Food Safety

Medical Foods from Natural Sources

Microbiologia degli alimenti

Molecular Breeding of Forage and Turf

Molecular Genetic Approaches to Maize Improvement

Mycotoxins and Their Metabolites in Humans and Animals

The Nature of Biological Systems as Revealed by Thermal Methods

Neurobiology of Food and Fluid Intake

Nitrite and Nitrate in Human Health and Disease

Nutrients, Dietary Supplements, and Nutriceuticals

Nutrition and Metabolism

Nutrition and Skin

Nutrizione parenterale in pediatria

Obesity Before Birth

Opportunistic Infections: Toxoplasma, Sarcocystis, and Microsporidia

Pests of Stored Foodstuffs and Their Control

Pharmaceutical Microscopy

Physics and Chemistry Basis of Biotechnology

The Physical Processes of Digestion

Prebiotics and Probiotics Science and Technology

Predictive Modeling and RiskAssessment

Probiotic Bacteria and Enteric Infections

Probiotics

Probiotics in Pediatric Medicine

Proceedings of the VIIIth Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH), the IXth Conference of the Nordic Trace Element Society (NTES), and the VIth Conference of the Hellenic Trace Element Society (HTES), 2007

Procedures to Investigate Foodborne Illness

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops : Quality Handling and Evaluation

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume 1

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume 2: Plant Mineral Nutrition and Pesticide Management

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume4: Volume 4: Proharvest Treatment and Technology

Prokaryotic Antimicrobial Peptides

Quantitative Thin-Layer Chromatography

Safe or Not Safe

Safety of Meat and Processed Meat

Sai cosa mangi?

The Sensory Evaluation of Dairy Products

Short and Long Term Effects of Breast Feeding on Child Health

Solar Energy in the Winemaking Industry

Springer Handbook of Enzymes-Volume S1 2009 : Class 1 · Oxidoreductases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S2 2009: Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S3 2009 : Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S4 2009: Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S5 2009: Class 3 Hydrolases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S6 2009: Class 3 Hydrolases

SUSHI Food for the eye, the body & the soul

The Sweetpotato

Taurine 4

Thiamine Deficiency and Associated Clinical Disorders

Traité de nutrition de la personne âgée

Transgenic Wheat, Barley and Oats

Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing

Vinegars of the World

Vitamin D and Cancer

Wine Chemistry and Biochemistry

***********************************************************************************
Source
: SpringerLink

** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ  E-mail

Advertisements

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านป่าไม้(E-books on Forestry)

ScienceDirect E-books


The Bamboos of the World

Cork : biology, production and uses

Ecology of Insular Southeast Asia: the Indonesian Archipelago

Forest Canopies (Second Edition)

Forest Ecosystems (Third Edition)

Forest Fires: behavior and ecological effects

The Global Forest Products Model: structure, estimation, and applications

Integrative Plant Anatomy

Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (Third Edition)

Physiology of Woody Plants (Second Edition)

Physiology of Woody Plants (Third Edition)

Plant Disturbance Ecology: the process and the response

Plant growth and development : hormones and environment

Population dynamics : new approaches and synthesis

Remote sensing : models and methods for image processing

The Rhizosphere : an ecological perspective

Vascular Transport in Plants


SpringerLink E-books


The Amazon Várzea

Big-Leaf Mahogany

Carbon Sequestration Potential of Agroforestry Systems

Climate Change and Food Security in South Asia

Dendroclimatology

Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers

Functioning and Management of European Beech Ecosystems

Fire and Climatic Change in Temperate Ecosystems of the Western Americas

Green Manure/Cover Crop Systems of Smallholder Farmers

An Integrated Assessment of China’s Ecological Restoration Programs

Let Them Eat Shrimp

Mountain Timberlines

National Forest Inventories: Contributions to Forest Biodiversity Assessments

Numerical Ecology with R

Old Growth Urban Forests

Regreening the Bare Hills

Seasonally Dry Tropical Forests

Soil Ecology

Sustainable Forest Management in a Changing World

Temperate and Boreal Rainforests of the World: Ecology and Conservation

Theory and Practice of Soil Loss Control in Eastern China


** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN

*****************************************************************************

More..
Science Direct
SpringerLink