Wiley eBooks Update

ebook-wiley

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนมากกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง เพิ่มจากเดิมที่ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลนี้แล้ว 305 ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาการบอกรับ  : 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

ปีพิมพ์                             : 2001 – 2016

URL                               : http://onlinelibrary.wiley.com/

WL-update

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123, 144 ; lib_services @ku.ac.th

->   ฐานข้อมูล E-books อื่นๆ ที่ มก. บอกรับ

-> การเข้าใช้ฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

-> โปรแกรม VPN

Wiley eBooks-Part4:N-Z

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley

 

Nanoparticulate Materials:ation, and Processing

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Inverse Problems in Imaging

Odour Impact Assessment Handbook

Optical Imaging and Metrology – Advanced Technologies

Optimal Control, 3rd Edition

Organic Synthesis Using Transition Metals 2e

Ozone in Food Processing

Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals

Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, Third Edition

Pathology of Pet and Aviary Birds

Performance Based Building Design 2 – From Timber-framed Construction to Partition Walls.

Performance-Based Gear Metrology – Kinematic- Transmission- Error Computation and Diagnosis

Pest and Disease Management Handbook

Pesticide Application Methods 3e

Pesticide Residues in Food and Drinking Water – Human Exposure and Risks

Pesticides

Pesticides – Health, Safety and the EnvironmentoBook

Physics of Functional Materials

Piezoelectric Energy Harvesting

Plastics and the Environment

Pollution Prevention: Methodology, Technologies, and Practices

Polymer Composites with Carbonaceous Nanofillers- Properties and Applications

Polymer Reaction Engineering

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymers for Electricity and Electronics: Materials, Properties, and Applications

Polymers for Energy Storage and Conversion

Porous Materials

Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment – Rebuilding for Resilience

Practical Instrumental Analysis – Methods, Quality Assurance and Laboratory Management

Precast Concrete Structures

Principles of Inorganic Materials Design (Online Version)

Project Finance for Construction and Infrastructure – Principles and Case Studies

Property-Owning Democracy: Rawls and Beyond

Reactive Drug Metabolites

Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways (EAU 2004) 8e

Regenerative Energieträger

Reintroduction Biology: Integrating Science and Management

Renewable and Efficient Electric Power Systems

Renewable Energy and Climate Change

Renewables-Based Technology – Sustainability Assessment

Responsive Membranes and Materials

RF Linear Accelerators 2e

RF MEMS: Theory, Design, and Technology

RF Technologies for Low Power Wireless Communications

RFID and Contactless Smart Card Applications

RFID at Ultra and Super High Frequencies – Theoryand Applications

Risk Assessment: Tools, Techniques, and Their Applications

Science and the Detective – Selected Reading in Forensic Science

Science for Agriculture: A Long-Term Perspective, Second Edition

Semiconducting Polymers – Chemistry, Physics and Engineering

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Small Animal MRI

Smart Data: Enterprise Performance Optimization Strategy

Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online

Solar Cells and Their Applications, Second Edition

Solid Waste Technology and Management

Sonars and Underwater Acoustics

Spatio-temporal Design – Advances in Efficient Data Acquisition

Statistical Methods for Groundwater Monitoring

Statistics for Sensory and Consumer Science

Steel Designers’ Manual 6e

Steel Structures – Design using FEM

Stormwater Management for Land Development: Methods and Calculations for Quantity Control, Online Version

Strategic Management in Construction 2e

Stream and Watershed Restoration – a Guide to Restoring Riverine Processes and Habitats

Structural Health Monitoring – A Machine Learning Perspective

Structural Performance: Probability-Based Assessment

Structural Reliability

Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, Second Edition: Winning in the Age of the Elusive Donor

Supramolecular Polymer Chemistry

Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics

Surface Analysis – The Principal Techniques 2e

Surface Science – Foundations of Catalysis and Nanoscience 3e

Sustainable Design: The Science of Sustainabilityand Green Engineering

Sustainable Energy Pricing

Sustainable Practice for the Facilities Manager

The Biology and Ecology of Tintinnid Ciliates – Models for Marine Plankton

The Chemistry of Heterocycles: Structure, Reactions, Syntheses, and Applications, Second Edition

The Global Future of English Studies

The Global Future of English Studies

The Handbook of Conversation Analysis

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The History of the Theory of Structures

The Nonprofit Outcomes Toolbox: A Complete Guide to Program Effectiveness, Performance Measurement, and Results

The Photosynthetic Membrane – Molecular Mechanismsand Biophysics of Light Harvesting

The Physics of Amorphous Solids

The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology

The Seafood Industry: Species, Products, Processing, and Safety

Theory of Structures – Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells

Thermal Analysis of Polymers

Thin-Film Crystalline Silicon Solar Cells – Physics and Technology

Transformers and Inductors for Power Electronics – Theory, Design and Applications

Transforming IT Culture: How to Use Social Intelligence, Human Factors, and Collaboration to Createan IT Department That Outperforms

Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming

Trump University Entrepreneurship 101: How to Turn Your Idea into a Money Machine, Second Edition

Understanding and Applying Research Design

Understanding Biplots

Understanding Solids – The Science of Materials

Urban Surface Water Management

UWB – Theory and Applications

Value and Risk Management – a Guide to Best Practice

Veterinary Comparative Hematopathology

Veterinary Forensics

Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Online Book Version

Veterinary Laboratory Medicine – Clinical Biochemistry and Haematology 2e

Veterinary Nursing of Exotic Pets

Water-Centric Sustainable Communities: Retrofitting and Constructing the Next Urban Environments

Wealth Creation: A Systems Mindset for Building and Investing in Businesses for the Long Term

Wetland Environments – A Global Perspective

Wilson’s Practical Meat Inspection 7e

Wind Effects on Cable-Supported Bridges

Wind Power in Power Systems 2e

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Yeast 2e – Molecular and Cell Biology

Zero Waste Engineering

Zoonoses

——————————————

More…

รายชื่อหนังสือ A-B

รายชื่อหนังสือ C-F

รายชื่อหนังสือ G-M

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Wiley eBooks-Part2:C-F

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley eBooks

 

Cable Supported Bridges – Concept and Design 3e

Calculations for Veterinary Nurses

Canine and Feline Dermatology Drug Handbook

Carbon Dioxide Sequestration and Related Technologies

Case Studies in Bayesian Statistical Modelling and Analysis

Cellular and Porous Materials – Thermal Properties Simulation and Prediction

Ceramic Matrix Composites

Chemistry in Microelectronics

Chemistry of Food Additives and Preservatives

CMOS Biomicrosystems: Where Electronics Meet Biology

Coding for MIMO Communication Systems

Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice

Companion Animal Zoonoses

Comparative Pharmacokinetics oBook

Composites for Construction: Structural Design with FRP Materials

Computational Fluid-Structure Interaction – Methods and Applications

Computational Statistics, Second Edition

Construction Contractors’ Survival Guide

Construction Dewatering and Groundwater Control: New Methods and Applications, Third Edition

Construction Funding: The Process of Real Estate Development, Appraisal, and Finance, Fourth Edition

Cost Estimating Manual for Water & Wastewater Treatment Facilities

Crop Adaptation to Climate Change

Crop Post-Harvest – Science and Technology – Perishables

Crop Post-Harvest – Science and Technology Volume 1 – Principles and Practice

Crop Post-Harvest: Science and Technology Volume 2 Durables Case Studies in the handling and storageof durable commodities

Damage Mechanics of Cementitious Materials and Structures

Design and Construction of Nuclear Power Plants

Design of Plated Structures – Eurocode 3: Designof Steel Structures. Part 1-5

Design of Plated Structures

Design of Steel Structures – Eurocode 3: Design ofsteel structures.

Destructive Myths in Family Therapy: How to Overcome Barriers to Communication by Seeing and Saying – A Humanistic Approach

Developing Deontology – New Essays in Ethical Theory

Developing Deontology – New Essays in Ethical Theory

Diagnostic Electron Microscopy – A Practical Guide to Interpretation and Technique

Diagnostic Ultrasound in Small Animal Practice

Dictionary of Developmental Biology and Embryology, Second Edition

Dictionary of DNA and Genome Technology 2e

Digital Communication Receivers: Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing

Discovering Superconductivity – An Investigative Approach

Ecological Engineering Design: Restoring and Conserving Ecosystem Services

Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles(Coccinellidae)

Energy Conservation in Buildings – A Guide to Part L of the Building Regulations

Energy Demand and Climate Change

Engineers’ Data Book 4e

Enterprise Performance Management Done Right: An Operating System for Your Organization

Environmental Engineering, Sixth Edition: Environmental Health and Safety for Municipal Infrastructure, Land Use & Planning, and Industry

Environmental Engineering, Sixth Edition: Water, Wastewater, Soil and Groundwater Treatment and Remediation

Environmental Engineering,Sixth Edition: Prevention and Response to Water-, Food-, Soil-, and Air-Borne Disease and Illness

Environmental Physiology of Livestock

Erosion of Geomaterials

Essential Guide to Reading Biomedical Papers – Recognising and Interpreting Best Practice

Exotic Pests and Diseases: Biology and Economics for Biosecurity

Fatigue Design of Steel and Composite Structures – Eurocode 3: Design of Steel

Structures. Part 1-9 Fatigue. Eurocode 4: Design of Composite Steel

Fatigue of Materials II: Advances and Emergences in Understanding

Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics – Converting Waste
Plastics into Dieseland Other Fuels

Feline Clinical Parasitology

Financial Management and Accounting Fundamentals for Construction

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

Finite Elements – Computational Engineering Sciences

Food Irradiation Research and Technology

Foodomics: Advanced Mass Spectrometry in Modern Food Science and Nutrition

Forensic Ecology Handbook – From Crime Scene to Court

Fruit and Vegetables – Harvesting, Handling and Storage

Functional Coatings – By Polymer Microencapsulation

Functional Materials

Fundamental Medical Mycology

Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow

Fusion Plasma Physics 2e

—————————————–
More…

รายชื่อหนังสือ A-B

รายชื่อหนังสือ G-M

รายชื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Wiley eBooks-Part1:A-B

wiley-logo2

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบ ด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ  Veterinary Medicine จำนวนหนังสือที่บอกรับรวม 305 ชื่อเรื่อง ดังนี้

A Companion to Literature, Film, and Adaptation

A Companion to the American Novel

A Companion to the American Novel

A Concise Manual of Pathogenic Microbiology

A First Course in Finite Elements

A First Course in Probability and Markov Chains

A Guide to Academia: Getting Into and Surviving Grad School, Postdocs and a Research Job

A Practical Guide to Reliable Finite Element Modelling

Abfall

Abluft und Abgas

AC Electric Motors Control – Advanced Design Techniques and Applications

Accelerated Reliability and Durability Testing Technology

Acid Gas Injection and Carbon Dioxide Sequestration

Acid Gas Injection and Related Technologies

Adaptive Control and Estimation for Nonlinear Systems: Neural and Fuzzy

Approximation Techniques

Advances and Applications in Electroceramics

Aircraft Design – A Systems Engineering Approach

An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy ofthe Dog and Cat

Analytic Methods in Physics

Applied Colloid and Surface Chemistry

Applied Polymer Rheology: Polymeric Fluids with Industrial Applications

Applied Quantitative Methods for Trading and Investment

Aquaculture Engineering

Architectural Technology – Research and Practice

Asymmetric Synthesis II – More Methods and Applications

Big Data, Big Analytics : Emerging Business Intelligence and Analytic Trends
for Today’s Businesses

Biocatalysis and Bioenergy

Biocontrol of Oilseed Rape Pests

Biodiversity and Insect Pests: Key Issues for Sustainable Management

Biogas Production: Pretreatment Methods in Anaerobic Digestion

Bioinspiration and Biomimicry in Chemistry: Reverse-Engineering Nature

Biological Sludge Minimization and Biomaterials/Bioenergy Recovery Technologies

Bioremediation of Petroleum and Petroleum Products

Building Maintenance Management 2e

Buildings, Culture and Environment – Informing Local and Global Practices

Business Models for the Social Mobile Cloud: Transform Your Business Using Social Media, Mobile Internet, and Cloud Computing

—-

More…

รายชื่อหนังสือ C-F

รายชื่อหนังสือ G-M

รายขื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

New ebook databases

สำนักหอสมุด มก. บอกรัีบ e-books เพิ่มเติมจำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนักหอสมุดบอกรับหนังสือจำนวน 64 ชื่อเรื่อง

2. Wiley eBooks หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth,Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ  Veterinary Medicine จำนวนหนังสือที่บอกรับรวม 305 ชื่อเรื่อง

3.Woodhead eฺBooks หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Woodhead ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือที่บอกรับ 15 ชื่อเรื่อง

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227