เรื่องเล่าของชาวบรรณฯ : ต่อเน็ตผ่าน VPN แล้ว แต่ยังเปิดอ่าน Fulltext จาก Emerald Full-text ไม่ได้??

บ่ายแก่ๆเมื่อวาน บรรณารักษ์สาวสวยจากศรีราชาต่อสายตรงถึงบรรณารักษ์สาวสวย (ไปหมด !) ที่บางเขน พร้อมกับคำถามว่าอาจารย์ต่อเน็ตจากมือถือ แล้วต่อ VPN แต่พอค้นฐาน Emerald แล้วจะเปิดอ่าน Fulltext ก็เปิดไม่ได้ พอเปลี่ยนมาค้นด้วยเครื่อง PC ที่ห้องสมุด (ศรีราชา) กลับเปิดอ่าน Fulltext ได้ ตกลงว่า VPN มันใช้ได้หรือเปล่า อยากรู้จริงๆๆๆๆ ??? 

มาเปิดประเด็นแบบนี้ มีรึจะเฉยอยู่ได้ งานนี้ต้องพิสูจน์ !  เรื่องโปรแกรม VPN ห้องสมุดมีจัดอบรมเรื่องการใช้งานโปแกรมนี้อยู่เรื่อยๆ ทั้งที่เป็นทางการในการฝึกอบรมนักสืบค้นมืออาชีพและที่แทรกอยู่ในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ในส่วนของ|สำนักบริการคอมพิมเตอร์ ผู้รับผิดชอบเรื่องการใช้งานโปรแกรมนี้โดยตรงก็ได้เขียนแนะนำการใช้ไว้ที่เว็บของ VPN แต่หลายๆครั้งที่ได้คุยกับนิสิตที่มาใช้บริการห้องสมุด พบว่ายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น เข้าใจว่าเมื่อติดตั้งโปรแกรม VPN แล้ว การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตหลังจากนั้นจะสามารถสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับได้เลย…ซึ่งๆจริงๆแล้วแล้วหลังการติดตั้ง ต้องมีการ Connect โปรแกรม VPN ทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน เจอแบบนี้เลยต้องกลับมาคิดถึงบรรณารักษ์บ้างแล้วว่า…มีใครเข้าใจเหมือนผู้ใช้บริการแบบนี้หรือเปล่า….แล้วคนที่ไม่เคยใช้ VPN จะนึกภาพออกมั้ยเนี่ย ว่ามันยังงัย ?? เรามาทดลองสืบค้นฐานข้อมูล
Emerald ผ่านโปรแกรม VPN กันดีกว่า

1) เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม VPN ได้ที่ https://vpn.ku.ac.th เข้าใช้งานได้โดยใช้รหัสผ่านของเครือข่ายนนทรี
2) ติดตั้งโปรแกรมตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะได้ไอคอนโปรแกรม VPN
ขั้นตอนนี้เพียงแต่เป็นการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเท่านั้น การใช้งานต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน อาจต่อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ หลังจากนั้นจึง connect โปรแกรม VPN ด้วยรหัสผ่านของเครือข่ายนนทรี อีกครั้ง
3) ตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการใช้อินเตอร์เน็ตโดยเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ
– เมื่อต้องการเชื่อมต่อโปรแกรม VPN ให้ Double Click ที่ไอคอนโปรแกรม VPN
– ที่ Task bar จะปรากฎสัญลักษณ์โปรแกรม VPN เป็นสีแดง
– คลิกขวาที่ไอคอนสีแดง แล้วคลิก Connect
– การ Login ใช้รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แล้วคลิก OK
– เมื่อการเชื่อมต่อเรียบร้อย ที่ Task bar จะปรากฎไปคอนโปรแกรม VPN เปลี่ยนเป็นสีเขียว และแจ้งเลข IP เครือข่าย มก.ซึ่งในขั้นตอนนี้แสดงว่าการเชื่อมต่อโปรแกรม VPN สมบูรณ์แล้ว การเข้าใช้งานฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้งานจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน มก.
4) ทดลองสืบค้นฐานข้อมูล Emerald
– เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด –> ฐานข้อมูล –> ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z) –> Emerald
– Login จาก KU Gateway โดยใช้รหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
– เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Emerald แล้ว ที่ช่องสืบค้น Quick Search พิมพ์คำค้นว่า service quality แล้วคลิก Search
– คลิกที่ PDF จากหน้าแสดงผลการสืบค้น เพื่ออ่านเรื่องเต็มของบทความ บทความใดสามารถอ่านเรื่องเต็มได้หรือไม่ สังเกตุได้จากสัญลักษณ์ Icon Key หากปรากฎรูปกุญแจ หมายถึง การบอกรับไม่ครอบคลุมถึงวารสารชื่อนั้น แม้ว่าจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย VPN แล้วก็ตาม
– หากบความที่ต้องการ ไม่ปรากฎสัยลักษณ์รูปกุญแจ เมื่อคลิกที่ PDF ก็จะเปิดอ่านได้ทันที โดยไม่ต้องมีรหัสผ่านใดๆ
5) เมื่อไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม VPN แล้ว ให้คลิกขวาที่ไอคอนสีเขียวที่ Task bar แล้วคลิก Disconnect ไอคอนจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีแดง
6) เมื่อเข้าสืบค้นฐานข้อมูล Emerald อีกครั้ง จะเป็นการใช้งานนอกเครือข่าย มก. หน้าแสดงผลการสืบค้นจะปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจหน้าบทความ มุมซ้ายบนจะปรากฎข้อความ “Welcome guest” ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานในเครือข่าย มก. หรือผ่านโปรแกรม VPN มุมซ้ายบนจะแสดงข้อความ “Kasetsart University”

จากคำถามที่ได้จากศรีราชา ผู้ใช้ที่บางเขนลองแล้ว ก็ยังยืนยันว่าการใช้โปรแกรม VPN เพื่อค้นฐานข้อมูลจากนอกเครือข่าย มก. ยังใช้ได้อยู่และได้แจ้งกลับไปที่ห้องสมุดศรีราชาแล้ว เหลือแต่ทางโน้นต้องไปเช็คอีกครั้งว่าผิดพลาดตรงไหน แก้ไขอย่างไรเผื่อใครเจอปัญหาแบบเดียวกันจะได้อ้างอิงได้