บทความวิชาการเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สุกร (Swine influenza) จาก Science Direct

จากข่าวการระบาดของไข้หวัดหมู หรือ ไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ใหม่ (Swine influenza) เลยเห็นว่าได้เวลามาสำรวจว่ามีงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ไหนบ้าง ก็พบว่ามีทั้งในฐานข้อมูลการเกษตร (AGRIS) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องเยอะแยะ หรือจะใช้ Search engine อย่าง Google Scholar หรือ Scirus ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน 
More…
Advertisements