Wiley eBooks Update

ebook-wiley

สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนมากกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง เพิ่มจากเดิมที่ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลนี้แล้ว 305 ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาการบอกรับ  : 1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

ปีพิมพ์                             : 2001 – 2016

URL                               : http://onlinelibrary.wiley.com/

WL-update

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 227, 123, 144 ; lib_services @ku.ac.th

->   ฐานข้อมูล E-books อื่นๆ ที่ มก. บอกรับ

-> การเข้าใช้ฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

-> โปรแกรม VPN

Advertisements

Taylor & Francis eBooks

taylor-E-books_LOGOฐานข้อมูลTaylor & Francis eBooks

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 14 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1.  Classical Vaisesika in Indian Philosophy
 2. Coastal Erosion and Protection in Europe
 3. Complexity Theory and the Social Sciences
 4. Digital Interactions in Developing Countries
 5. Early Buddhist Metaphysics
 6. Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-1945
 7. Globalization and Development
 8. Managerial Cultures
 9. Poverty and Social Exclusion
 10. South Asian Religions
 11. The Biopic in Contemporary Film Culture
 12. The Paradigm of International Social Development
 13. The Universal Social Safety-Net and the Attack on World Poverty
 14. Workforce Development and Skill Formation in Asia

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227  หรือ lib_services @ku.ac.th 

More…
– การเข้าใช้ต้องอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– กรณีอยู่นอก มก. ต้องเข้าใช้โดยผ่านโปรแกรม VPN

CRCnetBASE eBooks

crc-logoฐานข้อมูล CRCnetBASE

 

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis Group ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ จำนวน 77  ชื่อเรื่อง

Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
Advancing Medicine with Food and Nutrients, Second Edition
Anthocyanins in Health and Disease
Applying Analytics
Aquaculture Microbiology and Biotechnology, Volume Two
Artificial Reefs in Fisheries Management
The Astronomy Revolution
The Biology of Gobies
Biology of Sharks and Their Relatives, Second Edition
The Chemistry and Technology of Coal, Third Edition
Cooking Innovations
Data Clustering
Data Mining Mobile Devices
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM, Second Edition
Distributed Networks
Ecological Biomarkers
Ecology of Marine Bivalves
Embedded and Networking Systems
Endocrine Sex Differentiation in Fish
Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
Fisheries Management and Conservation
Food Plant Sanitation
Food Safety Management Programs
Food Science
Fundamentals of Natural Gas Processing, Second Edition
Genetic Sex Differentiation in Fish
Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
Genetics, Genomics, and Breeding of Bananas
Geotechnics and Heritage
Handbook of Aseptic Processing and Packaging, Second Edition
Handbook of SAS® DATA Step Programming
Handbook of Water Analysis, Third Edition
Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
Insects and Sustainability of Ecosystem Services
Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus
Invasive Plant Ecology
The Lean Six Sigma Black Belt Handbook
Marine Biomaterials
Marine Ecology in a Changing World
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Marine Pharmacognosy
Medicinal Plants
Metamorphosis in Fish
Methods of Statistical Model Estimation
Mineral Nutrition of Rice
Multicore Technology
Nano-CMOS Gate Dielectric Engineering
Nanobiomaterials
Nanotechnology
Nutrigenomics and Nutrigenetics in Functional Foods and Personalized Nutrition
Oceanic Acidification
OMICs Technologies
Optimal Design for Nonlinear Response Models
Phytochemicals
Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems
Probiotic Bacteria
Project Development in the Solar Industry
Reinforced Concrete Structural Reliability
Reliability and Maintenance
Risk Management and Simulation
Sampling Methodologies with Applications
Shelf Life Assessment of Food
Small Animal Fluid Therapy, Acid-base and Electrolyte Disorders
Small Dams
Spatial Cloud Computing
Spatial Mathematics
Spectroscopy
Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns, Third Edition
Sustainable Soil Management
Thermal Food Processing
Tracking Control of Linear Systems
Unsaturated Soil Mechanics in Geotechnical Practice
Urban Transportation and Logistics
Utilization of Fish Waste
Vascular Plants and Paleobotany
Veterinary Parasitology

More…
– การเข้าใช้งานต้องอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
– กรณีอยู่นอก มก. สามารถใช้ได้โดยผ่านโปรแกรม VPN 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ
lib_services @ku.ac.th

Ebsco Audiobooks Title List

ebsco-abooks_logo
Ebsco Audiobooks Title List
รายชื่อหนังสือเสียง (Audiobooks) ที่สำนักหอสมุดบอกรับ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง พร้อมเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection

 1. A Midsummer Night’s Dream   [Audiobook / PDF]
 2. A Portrait of the Artist As a Young Man [Audiobook / PDF ]
 3. Alice in Wonderland [ Audiobook / PDF ]
 4. An Ideal Husband  [ Audiobook / PDF ]
 5. Autobiography of Benjamin Franklin  [ Audiobook / PDF ]
 6. Common Sense, Thomas Paine [ Audiobook / PDF ]
 7. Confessions of Saint Augustine [ Audiobook / PDF ]
 8. Dracula [ Audiobook / PDF ]
 9. Far From the Madding Crowd [ Audiobook / PDF ]
 10. Frankenstein, or the Modern Prometheus  [ Audiobook / PDF ]
 11. Gulliver’s Travels [ Audiobook / PDF ]
 12. Hard Times [ Audiobook / PDF ]
 13. Hedda Gabler [ Audiobook / PDF ]
 14. Hound of the Baskervilles [ Audiobook / PDF ]
 15. The Importance of Being Earnest [ Audiobook / PDF ]
 16. Invisible Man [ Audiobook / PDF ]
 17. Jane Eyre [ Audiobook / PDF ]
 18. King Lear [ Audiobook / PDF ]
 19. Macbeth [ Audiobook / PDF ]
 20. The Metamorphosis [ Audiobook / PDF ]
 21. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave [ Audiobook / PDF ]
 22. Oliver Twist [ Audiobook / PDF ]
 23. Pride and Prejudice [ Audiobook / PDF ]
 24. Pygmalion [ Audiobook / PDF ]
 25. Secret Garden [ Audiobook / PDF ]
 26. Sons and Lovers [ Audiobook / PDF ]
 27. Taming of the Shrew [ Audiobook / PDF ]
 28. Time Machine [ Audiobook / PDF ]
 29. Utopia [ Audiobook / PDF ]
 30. Wuthering Heights [ Audiobook / PDF ]

** เข้าใช้งานในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ผ่านโปรแกรม VPN หรือ โดยใช้รหัสผ่าน สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227,144

More…

Ebsco ebooks for Trial


eBook Academic Collection (Ebscohost)
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2556]

บริษัท Ebscohost และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดให้ทดลองใช้เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook Academic Collection) ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศิลปะ วรรณคดีวิจารณ์ ศิลปะการแสดง การศึกษา ปรัชญา ศาสนา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 114,000 รายชื่อ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำกัดจำนวน

โปรแกรมอ่าน e-book สำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

 • Desktop :    ใช้โปรแกรม Adobe® Digital Editions  เมื่อต้องการใช้หนังสือโดยการ Download Offline
 • Apple and Android devices:  ต้องมี Application ชื่อ Bluefire Reader
 • Kindle:  ไฟล์เอกสาร PDF เมื่อคลิกที่อ่านที่ eBook Full-text สามารถอ่านด้วย Kindle ได้

เอกสารฉบับเต็มของ Ebsco eBooks มีให้บริการ 2 รูปแบบ

 •   ebsco-FT คลิกที่ eBook Full Text เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็มแบบออนไลน์ อ่านได้ทันทีในหน้าเว็บของฐานข้อมูล (อ่านด้วย Adobe Acrobat Reader)
 •  ebsco-offline  คลิกที่ Download (Offline) เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือทั้งเล่มเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ (Off-line) ไฟล์นี้จะอ่านได้ด้วยโปรแกรม Adobe Digital Edition

** การ Download Offline นี้เปรียบเสมือนการยืมหนังสืออกจากห้องสมุด ผู้ยืมต้องเป็นสมาชิกก่อน ทั้งนี้นิสิต-บุคลากร มก. สามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ Create a new account

การยืม

 • ระบบกำหนดระยะเวลาในการยืม (Checkout Period) ไว้ที่ 28 วัน

ebsco-borrow

 • ไม่จำกัดจำนวนเล่มในการยืม
 • เมื่อครบกำหนดเวลายืม ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะแสดงข้อความ “Expired” ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก

ebsco-borrow2

 • จำนวนหนังสือที่ยืมจะปรากฎอยู่ใน My Checkout ซึ่งเมื่อครบกำหนดส่ง หนังสือจะถูกคืนเข้าระบบโดยอัตโนมัติ

ebsco-my-checkout

การสั่งพิมพ์
— การเข้าใช้งานฐานข้อมูลแต่ละครั้ง สามารถสั่งพิมพ์ได้สูงสุด 60 หน้า
ebsco-print

** สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144, 227

–More–

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition) Part II : SpringerLink E-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

Part II : SpringerLink E-Books

Abord Clinique Du Patient Obèse

Advanced Dairy Chemistry

Advances in Food Protection

Alginates: Biology and Applications

Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects

Anthocyanins

Applied Microbiology

Bioactive Heterocycles VII

Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine

Breast-Feeding: Early Influences on Later Health

Carotenoids

Case Studies in Food Engineering

Challenges in Analytical Quality Assurance

Cholera Toxins

Current Views of Fatty Acid Oxidation and Ketogenesis

Edible Films and Coatings for Food Applications

Effective Risk Communication

Electrotechnologies for Extraction from Food Plants and Biomaterials

The Evolution of Hominin Diets

Extensions of Moser–Bangert Theory

Food Chemistry

Food Engineering Interfaces

Food Safety Culture

Food Safety Governance

Fungi and Food Spoilage

Genetics and Genomics of Cotton

Genomics of Foodborne Bacterial Pathogens

Global Food Insecurity

Handbook of Clinical Nutrition and Aging

Industrial Applications

Ingredients in Meat Products

Integrative Wildlife Nutrition

Introduction to Food Process Engineering

Logistica e tecnologia RFID

Management of Pediatric Obesity and Diabetes

Mass Spectrometry in Food Safety

Medical Foods from Natural Sources

Microbiologia degli alimenti

Molecular Breeding of Forage and Turf

Molecular Genetic Approaches to Maize Improvement

Mycotoxins and Their Metabolites in Humans and Animals

The Nature of Biological Systems as Revealed by Thermal Methods

Neurobiology of Food and Fluid Intake

Nitrite and Nitrate in Human Health and Disease

Nutrients, Dietary Supplements, and Nutriceuticals

Nutrition and Metabolism

Nutrition and Skin

Nutrizione parenterale in pediatria

Obesity Before Birth

Opportunistic Infections: Toxoplasma, Sarcocystis, and Microsporidia

Pests of Stored Foodstuffs and Their Control

Pharmaceutical Microscopy

Physics and Chemistry Basis of Biotechnology

The Physical Processes of Digestion

Prebiotics and Probiotics Science and Technology

Predictive Modeling and RiskAssessment

Probiotic Bacteria and Enteric Infections

Probiotics

Probiotics in Pediatric Medicine

Proceedings of the VIIIth Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH), the IXth Conference of the Nordic Trace Element Society (NTES), and the VIth Conference of the Hellenic Trace Element Society (HTES), 2007

Procedures to Investigate Foodborne Illness

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops : Quality Handling and Evaluation

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume 1

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume 2: Plant Mineral Nutrition and Pesticide Management

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Volume4: Volume 4: Proharvest Treatment and Technology

Prokaryotic Antimicrobial Peptides

Quantitative Thin-Layer Chromatography

Safe or Not Safe

Safety of Meat and Processed Meat

Sai cosa mangi?

The Sensory Evaluation of Dairy Products

Short and Long Term Effects of Breast Feeding on Child Health

Solar Energy in the Winemaking Industry

Springer Handbook of Enzymes-Volume S1 2009 : Class 1 · Oxidoreductases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S2 2009: Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S3 2009 : Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S4 2009: Class 2 Transferases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S5 2009: Class 3 Hydrolases

Springer Handbook of Enzymes-Volume S6 2009: Class 3 Hydrolases

SUSHI Food for the eye, the body & the soul

The Sweetpotato

Taurine 4

Thiamine Deficiency and Associated Clinical Disorders

Traité de nutrition de la personne âgée

Transgenic Wheat, Barley and Oats

Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing

Vinegars of the World

Vitamin D and Cancer

Wine Chemistry and Biochemistry

***********************************************************************************
Source
: SpringerLink

** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ  E-mail

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (E-books on Food Science and Nutrition)

Part I : ScienceDirect E-Books

Advances in Food and Nutrition Research

Advances in Potato Chemistry and Technology

Appetite and Body Weight: integrative systems and the development of anti-obesity drugs

Beef Cattle Feeding and Nutrition (Second Edition)

Beer: a quality perspective

Beer in Health and Disease Prevention

Bioactive Food as Dietary Interventions for the Aging Population

Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases

Bioactive Food as Dietary Interventions for Cardiovascular Disease

Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes

Bioactive Food as Dietary Interventions for Liver and Gastrointestinal Disease

Bioactive Foods in Promoting Health: fruits and vegetables

Bioactive Foods in Promoting Health: probiotics and prebiotics

Biochemistry of Foods (Third Edition)

Biotechnology and Safety Assessment (Third Edition)

Breakthrough Food Product Innovation Through Emotions Research

Characterization of Food: emerging methods

Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology

Citrus Fruit: biology, technology and evaluation

Comprehensive Handbook of Iodine: Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects

Computer Applications in Food Technology: use of spreadsheets in graphical, statistical, and process analyses

Computer Vision Technology for Food Quality Evaluation

Desert Olive Oil Cultivation: advanced biotechnologies

Developments in Agricultural Engineering (2007)

Developments in Food Science

Emerging Technologies for Food Processing

Encyclopedia of Foods : a guide to healthy nutrition

Fish Nutrition (Third Edition)

Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention

Food Preservation Process Design

Food Process Engineering and Technology

Food Texture and Viscosity: concept and measurement (Second Edition)

Food Toxicants Analysis: : techniques, strategies, and developments

Global Issues in Food Science and Technology

Gluten-Free Cereal Products and Beverages

Grazing Management (Second Edition)

Handbook of Milk Composition

Harvested Forages

Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control

Innovations in Food Packaging

Irradiation of Food Commodities: techniques, applications, detection, legislation, safety and consumer opinion

Milk Proteins: from expression to food

Modern Biopolymer Science: bridging the divide between fundamental treatise and industrial application

Molecular Wine Microbiology

Mycotoxins in Fruits and Vegetables

Nutrient Metabolism

Nutrition and Genomics: issues of ethics, law, regulation and communication

Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease (Third Edition)

The Nutrition Transition: diet and disease in the developing world

Nutritional and Therapeutic Interventions for Diabetes and Metabolic Syndrome

Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention

Obesity Prevention: the role of brain and society on individual behavior

Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention

Phase Transitions in Foods

Plant Biotechnology and Agriculture: prospects for the 21st century

Polysaccharide Dispersions: chemistry and technology in food

Postharvest Handling  : a systems approach (Second Edition)

Practical Design, Construction and Operation of Food Facilities

Preservation of Foods with Pulsed Electric Fields

The Produce Contamination Problem: causes and solutions

Pulse Foods: processing, quality and nutraceutical applications

Securing Safe Water Supplies

Sensory Evaluation Practices (Third Edition)

Starch: chemistry and technology (Third Edition)

Statistical Aspects of the Microbiological Examination of Foods (Second Edition)

Tea in Health and Disease Prevention

Toxoplasma Gondii: the model apicomplexan : perspectives and methods

Waste Management for the Food Industries

Whisky: technology, production and marketing

Wine Science: principles and applications (Second Edition)

Wine Science (Third Edition)

Wine Tasting: a professional handbook (2002)

Wine Tasting (Second Edition) (2009)

***********************************************************************************
Source
: ScienceDirect

** เข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือผ่านโปรแกรม VPN
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 สายใน 1477 หรือ E-mail