NewsCenter

NewsCenter : ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อนไลน์

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม(Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังถึงปี 1992

การเข้าใช้: ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อน    [ดาวน์โหลดโปรแกรม /  ขั้นตอนการติดตั้ง / คู่มือการใช้งาน]
จำนวนผู้ใช้ : เข้าใช้ได้พร้อมกัน 3 user
รูปแบบข้อมูล : มีเฉพาะข้อความข่าว (Text) เท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งาน
1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม NewsCenter
2. Login เข้าใช้ฐานข้อมูล
-> Server เลือกเป็น NCISU
-> รหัสผ่าน : ติดต่อฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
newscenter

การสืบค้น
newscenter02-search

ตัวอย่างข่าว
newscenter-news2

——————————————————————-
รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่สามารถสืบค้นได้จาก NewsCenter

ASTV ผู้จัดการรายวัน
ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์
Bangkok Post
Business Day
Investor Station
กระแสหุ้น
โกลบอล บิสซิเนส
ข่าวสด
ข่าวหุ้น
คอหุ้น

ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
ทรานสปอร์ต เจอร์นัล
ทันหุ้น
เทเลคอม เจอร์นัล
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บางกอกทูเดย์
บางกอกทูเดย์ สุดสัปดาห์
บิลเดอร์นิวส์
บิสซิเนส ไบ-วีคลี่
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาทรรศน์
ประชาทรรศน์รายสัปดาห์
ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
ผู้จัดการรายวัน
ผู้จัดการรายสัปดาห์
พิมพ์ไทย
โพสต์ทูเดย์
มติชน
มิชชั่น ไทยแลนด์
โลกวันนี้
โลกวันนี้วันสุข
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศ
อีคอนนิวส์

ฐานข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับบริการหนังสือพิมพ์

–> iQNewsClip  (บอกรับ 8 user)

–> PressReader  (Unlimited User)


Updated: 27 Jun 2018

Advertisements

One response to “NewsCenter

  1. Pingback: NewsCenter on Web | Ask A Librarian@KU Library

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s