Newspapers

online-news
Online Newspapers
(หนังสือพิมพ์ออนไลน์)

สำนักหอสมุด มก. ให้บริการหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปของฉบับสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยห้องสมุดจัดเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับสิ่งพิมพ์ไว้ให้บริการย้อนหลังเพียง 1 เดือนเท่านั้น หากต้องสืบค้นข่าวย้อนหลังมากกว่านั้น สามารถสืบค้นข่าวได้จากฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ 3 ฐานข้อมูล โดยให้บริการข่าวสาร ในรูปแบบ เนื้อหา และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้

iQNewsClip

เนื้อหา: เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ สืบค้นย้อนหลังได้ถึงมิถุนายน 2549 โดยให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว)
การเข้าใช้ :  ใช้งานผ่าน Web Browser
จำนวนผู้ใช้:  เข้าใช้ได้พร้อมกัน 8 user
รูปแบบของข้อมูล : ข้อความข่าว, คลิปปิ้งข่าวมีทั้งแบบภาพสีและขาวดำ

==> ตัวอย่าง

——————————————————————————————————————————————————–
NewsCenter

เนื้อหา : ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม(Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังถึงปี 1992

การเข้าใช้:  ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อน   [ดาวน์โหลดโปรแกรม / ขั้นตอนการติดตั้ง /  คู่มือการใช้งาน]
จำนวนผู้ใช้ :
เข้าใช้ได้พร้อมกัน 5 user
รูปแบบของข้อมูล : มีเฉพาะข้อความข่าว (Text) เท่านั้น

==> ตัวอย่าง

หมายเหตุ : ตั้งแต่ ก.พ. 2562 เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็น NewsCenter on Web
——————————————————————————————————————————————————–

PressReader (เดิม Library Press Display)

เนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง ให้ข้อมูลข่าวสารฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 90 วัน สามารถสืบค้นหนังสือพิมพ์กว่า 3,000 ชื่อ จาก 100 ประเทศ 60 ภาษา โดยผู้ใช้สามารถคลิกเปิดดู หรือสืบค้นเรื่องที่สนใจจากในเล่มและระหว่างเล่ม ขยายขนาดภาพและตัวอักษร มีเสียงอ่าน มีบทวิจารณ์และบรรณาธิการเปรียบเทียบแต่ละฉบับ หัวข้อข่าวเด่นประจำวัน รวมทั้งโฆษณา เลือกพิมพ์สี/ขาวดำได้ทั้งหน้าหรือเลือกเป็นคอลัมน์ มีระบบแปลภาษา และมีหนังสือพิมพ์จากประเทศไทย เช่น Bangkok Post, The Nation, The Wall Street, Journal Asia, Asia News, คมชัดลึก, เดลินิวส์ เป็นต้น

การเข้าใช้: สามารถใช้งานได้ทั้งผ่าน Web Browser และผ่าน Application ชื่อ PressReader

จำนวนผู้ใช้ : ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้
รูปแบบของข้อมูล : มีทั้งข้อความและภาพประกอบข่าวเช่นเดียวหนังสือพิมพ์ฉบับจริง

==> ตัวอย่าง

หมายเหตุ : สำนักหอสมุดยกเลิกการบอกรับตั้งแต่ ม.ค. 2562

Update: 11 Feb 2019