Scopus is temporarily out of service

ในช่วงนี้ผู้ใช้บริการชาว มก. จะไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Scopus ได้ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในช่วงการดำเนินการต่ออายุการบอกรับฐานข้อมูลค่ะ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s