ขยายเวลาทดลองใช้ Access English

access-eng-logo
URL :          http://accessenglishnow.com/platform
Trial :         15 Feb – 15 Aug 2016
Browser :  Google Chrome

Access English โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
1. เข้าใช้งานที่  http://accessenglishnow.com/platform
2. เลือกที่ Create Account (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก)
1-create
หมายเหตุ: กรณีเคยทดลองใช้ช่วงก่อนนี้แล้ว สามารถใช้รหัสผ่านชุดเดิมในการเข้าใช้ได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand และ Kasetsart University
2-create-update

4. นำ email และ password ที่ได้กำหนดไว้มาใช้งานโปรแกรมเป็นรายบุคคลได้

4-login

การใช้งานโปรแกรม Access English
1. Login เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ตามที่ได้สมัครไว้  จะปรากฎข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– หมายเลข 1   ชื่อผู้ใช้งาน
– หมายเลข 2   เลือกภาษาของ Platform
– หมายเลข 3   เลือกหลักสูตร (เนื้อหา) ที่ต้องการเรียน ซึ่งสามารถทำแบบทดสอบก่อนได้ว่ามีความรู้เหมาะกับการเรียนหลักสูตรใด
– หมายเลข 4   คะแนนจากการทำแบบทดสอบ
– หมายเลข 5   ข้อมูลผู้ใช้ เช่น  ชื่อ e-mail เป็นต้น
– หมายเลข 6  ออกจากระบบ

login-detail

2. คลิกที่ Courses แล้วคลิกที่ Connected General English
log2-connect

3. คลิกที่ Placement Test เพื่อทำแบบทดสอบวัดระดับ หรือ เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน เช่น A1 Beginner หรือ C1 Advanced
log3-test
4. ตัวอย่าง : เลือกเรียนหลักสูตร  C1 Advanced
c1

–>ตัวอย่างบทเรียน
log5-lesson

–> ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบทเรียน
log6-test
5. คลิกที่ My Scores เพื่อดูคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
log7-myscores

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s