บริการเอกสารจากต่างประเทศ

บริการเอกสารจากต่างประเทศ ผ่าน OCLC Worldshare
ILL-new201501

สำนักหอสมุด มก. จัดให้มีบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan (ILL) ผ่านระบบสืบค้น OCLC Worldshare Discovery ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงหนังสือและเอกสารวิชาการจากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย OCLC ทั่วโลก ด้วยการขอยืมหรือขอทำสำเนาเอกสาร โดยสำนักหอสมุดจะเปิดให้บริการขอยืมหรือขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศฟรี เป็นเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558) เฉพาะนิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. เท่านั้น

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอใช้บริการ OCLC ILL-WorldShare ได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้
– โต๊ะบริการตอบคำถาม อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

– โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-9428616 ต่อ 218, 217, 123 หรือ E-mail: libnnt @ku.ac.th
– Hotline 094-490-7467

==>ขั้นตอนการขอใช้บริการ (OCLC ILL WorldShare user guide)

More…
==>
ยืมระหว่างห้องสมุด 5 สถาบันผ่านบริการ Worldshare ILL

** หมายเหตุ: สำนักหอสมุดขยายเวลาการให้บริการขอยืมหรือขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศฟรีไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559

Last updated : Feb 2016 

Advertisements

One response to “บริการเอกสารจากต่างประเทศ

  1. Pingback: Database Searching Week | Ask A Librarian@KU Library

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s