การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยในเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

poster1
สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยในเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล วิทยากรโดย ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น  ใน วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

==> แบบตอบรับ
==> กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อีเมล libppta@ku.ac.th โทร. 02-9428616 หรือภายใน 1477 ต่อ 146

More…
Journal Citation Reports ( ตรวจสอบค่า Impact Factor, Journal Quartile Score, ค่า H-Index และ อื่นๆ)
Scopus (ตรวจสอบค่าการอ้างถึง, ค่า H-index, SJR และอื่นๆ)
– SCImago Journal & Country Rank  (ตรวจสอบค่า H-index, ค่า Quartile ของวารสาร และ อื่นๆ)
Endnote โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s