มาเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดกันเถอะ!

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด กับกิจกรรม “You pick …we buy ครั้งที่ 5”   โดยคัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. (รับจำนวนจำกัด)

รายละเอียดกิจกรรม

  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือลงทะเบียนที่เคาเตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (รับลงทะเบียนถึงวันที่ 9 ต.ค. 2556 เวลา 16.30 น.)
  • ผู้ลงทะเบียนต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุการเดินทางอีกครั้ง ภายใน 11 – 14 ตุลาคม 2556 ทาง libjwp@ku.ac.th หรือ โทร 02-9428616 ต่อ 116, 117, 118, 119
  • เดินทางโดยสำนักหอสมุดจัดให้มีรถรับส่งไปกลับระหว่างสำนักหอสมุดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • นิสิตปริญญาตรีจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง


กำหนดการ (วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556)

8.00 – 8.30 น.         ลงทะเบียน รับแบบฟอร์มคัดเลือกหนังสือ ณ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

8.30 – 9.30 น.         เดินทางไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

10.00 – 12.00 น.     ชมและคัดเลือกหนังสือ

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 – 15.30 น.     ชมและคัดเลือกหนังสือ

15.30 – 16.30 น.      เดินทางกลับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจุไรวรรณ โทร.02-9428616 ต่อ 116

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s