ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBooks Series

สำนักพิมพ์ Emeraldและสำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBook Series ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก 2 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ Business, Management and Economics และ Social Sciences จำนวนกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง นิสิตและบุคลากร มก. สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBook Series ได้ที่ http://www.emeraldinsight.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2555

การเข้าใช้
1.  เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด –>ฐานข้อมูล –> ฐานข้อมูลทดลองใช้ –>Emerald eBook Series หรือ
2. เข้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลโดยตรงที่  http://www.emeraldinsight.com

  • รายการหนังสือที่สามารถดูฉบับเต็มได้จะปรากฎเครื่องหมายถูกหน้ารายการนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227  หรือ  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s