เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ?

สำนักหอสมุด มก. ร่วมกับ Emerald Publishing  จัดการบรรยาย เรื่อง  “Insiders’ Guide to Getting Published – เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ วิทยากรโดย Mr. Yang Cheng Shen (Emerald Publishing) ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 9:30 – 11:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

9.00-9.30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.30 น. การบรรยาย เรื่อง  “Insiders’ Guide to Getting Published – เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่ นางนภา เชี่ยวชูวงศ์   E-mail : libnpc@ku.ac.th  
โทรสาร
0 2940 5834  โทรศัพท์ ภายใน 1477 หรือ 0 2942 8616 ต่อ 400
ภายในวันที่  25 มิถุนายน 2554

Related Infor…

  1. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “The insider’s guide to getting published in international journals”  [videorecording] / by Adam Sutclitte
  2. Getting published : a guide for lecturers and researchers / Jerry Wellington
  3. Getting published : the educators’ resource book/ Joel Levin
  4. Effective writing for health professionals : a practical guide to getting published
  5. How to get research published in journals
  6. Feature & magazine article writing
  7. How to write articles for newspapers and magazines

KU Library Catalog

Databases
Emerald Full-text
ISI Web of Science
Journal Citation Reports
Scopus

More…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s