มาใช้ Scifinder Web กันเถอะ !


Scifinder Client to be DISCONTINUED on December 31, 2011, try Scifinder Web now !

CAS  แจ้งการหยุดให้บริการ Scifinder Client !

** เนื่องจาก CAS ผู้ให้บริการฐานข้อมูล  Scifinder แจ้งว่าจะหยุดการให้บริการ Scifinder Client ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป นิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. จะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้เพียง  Scifinder Web Version เท่านั้น

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูล Scifiner จำนวน 2 user โดยแบ่งการใช้งานดังนี้

1) Scifinder Client หรือ Scifinder on Desktop  : 1 user
==>ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งโปรแกรมและรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้ นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ยังคงสามารถใช้ Scifinder client นี้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้ได้

2) Scifinder Web Version : 1 user
==> ผู้ใช้บริการไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
เพียงแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน โดยมีข้อกำหนดคือในการลงทะเบียนดังกล่าวต้องใช้ e-mail ของ มก. (…@ku.ac.th) เท่านั้น จากนั้นสามารถสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ของฐานข้อมูล Scifinder

** ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป นิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. จะสามารถเข้าใช้ Scifinder Web Version ได้พร้อมกัน 2 User

==> สำหรับผู้ใช้บริการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ Scifinder Web สามารถลงทะเบียนได้ตาม Link และ ศึกษาจากคู่มือการลงทะเบียนบนเว็บไซต์สำนักหอสมุด

ลงทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียน

สืบค้น Scifinder Web

More…
Scifinder Web available to KU…
SciFinder Mobile Now Available!
CAS Website

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s