ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Springer E-Books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Springer E-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Springerlink ที่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย มก. สามารถสืบค้นและอ่านเนื้อหาเต็มได้นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ จำนวน 1,528 ชื่อเรื่อง
2) สำนักหอสมุด กำแพงแสน บอกรับ (เฉพาะปีพิมพ์ 2009) จำนวน 3,000 ชื่อเรื่อง


ช่องทางการสืบค้น

1) สืบค้นผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) โดยสามารถสืบค้นได้จาก ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้แต่ง (Author)  คำสำคัญ (Keyword) หรือเลขมาตรฐาน (ISBN) เช่นเดียวกับการสืบค้นหนังสือฉบับสิ่งพิมพ์

เมื่อคลิกที่ Digital Media จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของฐานข้อมูล Springerlink หากเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มก. หรือ ผ่านโปรแกรม VPN จะสามารถอ่านเนื้อหาเต็มของหนังสือเล่มนั้นๆได้ โดยแต่ละบทของหนังสือจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

2) การสืบค้นโดยตรงจากเว็บไซต์ของฐานข้อมูล Springerlink


สัญลักษณ์ที่ปรากฎในหน้าแสดงผลการสืบค้น
สีเขียวหน้าชื่อเรื่อง หมายถึง สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ตามสิทธิการบอกรับ
– คลิกที่ DownloadPDF เพื่ออ่านหรือบันทึกข้อมูลเฉพาะบทนั้นๆ
– คลิกที่ Look Inside เพื่อเชื่อมโยงไปที่หน้าสารบัญของหนังสือเล่มนั้นๆ
– คลิกที่ View HTML เพื่อดูเนื้อหาของหนังสือในรูปแบบไฟล์ HTML (อาจมีบางบท)

More…
การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก WebOPAC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s