ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 3 : การสืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ สามารถสิบค้นได้จาก 2 ฐานข้อมูล

1.) Dissertation Fulltext วิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม ปีพิมพ์ 1997-2004 จำนวน 3850 ชื่อเรื่อง เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

2. Digital Dissertations : ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (บางส่วน)

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรมกรมของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1861 เป็นต้นมา เริ่มมีสาระสังเขปตั้งแต่ปี 1981 และสำหรับวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน จะได้ข้อมูลเติม 24 หน้า (24 page preview)

ตัวอย่างการสืบค้น

ผลการสืบค้นให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– Citation/Abstract : ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
Preview-PDF :  ไฟล์เอกสารแบบ PDF จากตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลประมาณ 24 หน้า


– Full text-PDF
  : ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม สำหรับรายการที่สามารถอ่านฉบับเต็มได้ จะปรากฎ Link ข้อความ Full text-PDF


– Order Copy
: สั่งซื้อเอกสารฉบับเต็ม กรณีที่เป็นรายชื่อที่ไม่สามารถอ่านเรื่องเต็มได้

** กรณีต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม นอกจากจะสั่งซื้อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลแล้ว นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถติดต่อขอสำเนาวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม ผ่านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ที่ 02942 8616 ต่อ 217, 123 หรือ lib_services@ku.ac.th

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s