การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

สำนักหอสมุด มก. จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยวิทยากรจากบริษัท Book Promotion & Service Co.,Ltd มีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เรื่อง การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เวลา 8.30 -16.30 น.

สถานที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of Academic e-resources support)
คุณประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ (Academic e-resources support Officer)
————————————————————————————————————————-
กำหนดการ

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น. การเลือกวารสารโดยใช้เครื่องมือ และ เรียนรู้ค่าต่างๆเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงตีพิมพ์
– Journal Citation Report
– Impact Factor
– Immediacy Index
– Cited Half Life

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.
– การเลือกวารสารด้วย Keyword
– เข้าใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13:00 – 14:30 น.
– การส่งต้นฉบับทางเว็บ (Submit Manuscript)
– การเลือกฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการสืบค้น

14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:30 น. การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมและสร้างรูปแบบบรรณานุกรมให้ตรงตามที่วารสารต้องการ
————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ สำนักหอสมุดจัดอาหารว่างรับรอง 2 มื้อ ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย

Advertisements

2 responses to “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

  1. จะมีจัดอบรม “การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ”อีกมั้ยคะ? เนื่องจากคราวที่แล้ว 29 เม.ย. ไปต่างประเทศไม่ได้ไปอบรมค่ะ แต่สนใจนะคะ

    Like

    • อาจจะจัดอีกครั้งปลายเทอมหน้าค่ะ ได้ความชัดเจนอย่างไรจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งค่ะ

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s