ต้องการข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ ค้นอย่างไร 2: How do I find…KU Dissertations and Theses Part 2

การสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด มก. (ต่อ)

4. การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject) ทางเลือกนี้เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลีที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ แล้วจึงไปจำกัดการสืบค้นโดยระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเป็น “thesis”
ตัวอย่าง
4.1 ระบุคำค้นในช่องหัวเรื่องเป็นคำว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้ผลการสืบค้นเป็นจำนวนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.2 เมื่อต้องการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นโดย
– คลิกที่ Limit / Sort Search

– เลือกประเภทวัสดุ (Material Type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit จะได้ข้อมูลเป็นรายการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. การสืบค้นจากคำสำคัญ (Keyword) ทางเลือกนี้สามารถใช้คำเชื่อม and or not ในการสืบค้นได้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน and คณิตศาสตร์

5.1 คลิกที่ Modify Search กรณีต้องการเฉพาะวิทยานิพนธ์ ให้เลือกประเภทวัสดุ (Material type) เป็น Thesis แล้วคลิก Submit

5.2 จะได้รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ เฉพาะที่เป็นวิทยานิพนธ์เท่านั้นMore…
** ดูว่าหลักสูตรไหน ได้ปริญญาอะไร ?
** KU Theses searching 1
** การให้บริการวิทยานิพนธ์ มก.
** KU e-Thesis Q&A

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s