หนังสือเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

หนังสือเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

จากหนังสือ "หยดน้ำบนใบบัว"


ในฐานข้อมูลข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด พบว่าหนังสือเกี่ยวประวัติและคำสอนของหลวงตามหาบัวนั้น ส่วนใหญ่มีให้บริการที่ห้องสมุดพุทธศาสนา ปัจจุบันให้บริการที่ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหนังสือบางเล่มที่มีให้บริการที่หอสมุดกลางและห้องสมุดอื่นๆด้วย โดยในการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด สามารถดูชื่อห้องสมุดได้จากช่อง สถานที่ (Location) จะทราบได้ว่่าหนังสือเล่มนั้นๆ มีให้บริการที่ห้องสมุดใด กรณีหนังสือถูกยืม ระบบจะแสดงวันกำหนดส่งในช่อง สถานภาพ (Status)

รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

1. การปฏิบัติจากเริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน
2.
เก้ากัณฑ์เทศน์
3.
แก่นธรรม : คัดจากเทศน์ของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
4.
ขออภัย-คำที่มีคุณค่า
5.
คำถาม คำตอบ ปัญหาธรรม (ปี 2527)
6.
คำถาม คำตอบ ปัญหาธรรม (ปี 2529)
7.
คำถาม คำตอบปัญหาธรรม (ปี 2530)
8.
คำถาม คำตอบปัญหาธรรม (ปี 2532)
9.
คำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม (ปี 2533)
10.
คำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม (ปี 2540)
11.
คำอธิบายธรรมและตอบปัญหาพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิ
12.
ชาติสุดท้าย
13.
ดูใจตัวเอง
14.
ตามรอยพระบาท
15.
ที่พึ่งของใจ
16.
ธรรมคู่แข่งขัน ธรรมสามัคคี ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในกรุงลอนดอน ธัมมะในลิขิต
17.
ธรรมชุดเตรียมพร้อม (ปี 2522)
18.
ธรรมชุดเตรียมพร้อม (ปี 2525)
19.
ธรรมชุดเตรียมพร้อม (ปี 2530)
20.
ธรรมชุดเตรียมพร้อม (ปี 2537)
21.
ธรรมชุดเตรียมพร้อม (ปี 2540)
22.
ธรรมชุดเตรียมพร้อม (ปี 2543)
23.
ธรรมเตือนใจ
24.
ธรรมทายาทและอวิชชารวมตัวปกปิด จิตแท้-จิตธรรม
25.
ธรรมทายาทและอวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้- ธรรมแท้
26.
ธรรมวิสุทธิ์ 90 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
27.
ธรรมสมบัติ เทศน์อบรมพระและฆราวาส
28.
ธรรมสามัคคี
29.
ธัมมะในลิขิต
30.
นิพพานคือนิพพาน
31.
นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา
32.
นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก
33.
ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ (ปี 2516)
34. ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ (ปี 2525)
35. ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ (ปี 2529)
36.
ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ (ปี 2534)
37.
ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ (ปี 2536)
38.
ปาฏิหาริย์ของพุทธศาสนา
39.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2518)
40.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2527)
41.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2530)
42.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2532)
43.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2534)
44.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2537)
45.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2538)
46.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2548)
47.
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (ปี 2549)
48.
ปลุกใจให้ตื่น
49.
ปัญญาอบรมสมาธิ
50.
ผู้บูชาพระตถาคต
51.
พ่อแม่ครูอาจารย์
52.
พระธุดงคกรรมฐาน
53.
พระพุทธศาสนารักษาชาติไทย
54.
พระอรหันต์
55.
พุทโธไม่มีคำว่าต่ำว่าสูง
56.
เมตตาธรรม ค้ำชาติไทย
57.
ร่วมบุญช่วยชาติกับหลวงตาบัว
58.
ฤาจะล้ม “คนทั้งแผ่นดิน”
59.
สังฆรัตนะ
60.
สู่จุดหมายแห่งชัยชนะ
61.
หยดน้ำบนใบบัว : คติธรรมและชีวประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  [ อ่านฉบับเต็ม ]
62.
หลวงตา วัดป่าบ้านตาด 1 : รวมเรื่องเล่า…สิ่งที่เห็น
63.
หลวงตาสอนเด็ก
64.
หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่. ตอน : ดั่งดวงตะวัน [videorecording]
65.
หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
66.
อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพหลวงตามหาบัวกับพระเถรานุเถระ
หลวงตาบัวมรณภาพอายุ98 เจ้าฟ้าหญิงทรงเป็นประธาน พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ
หลวงตามหาบัวละสังขาร
จนท.เตรียมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “หลวงตาบัว” 18.00 น.
‘หลวงตามหาบัว’ อริยะสงฆ์ผู้มอบธรรมและประโยชน์แก่แผ่นดิน
เปิดพินัยกรรมหลวงตามหาบัว
ปิดพินัยกรรมหลวงตามหาบัว รักชาติจนละสังขาร

รัฐพร้อมนำเงินหลวงตาบัวเข้าคลัง วงการหวยคึกคักแห่แทงเลข 97

เตรียมสร้างเมรุเผาหลวงตามหาบัว ต้น มี.ค.นี้ “เรียบง่ายแต่สมเกียรติหลวงตา”
หยดน้ำบนใบบัว [ ชีวประวัติหลวงตามหาบัว] – ไฟล์เสียง MP3
http://www.luangta.com/
http://www.fungdham.com/sound/bua.html
ชาติสุดท้าย : ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s