รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 4 (Google Scholar)

Google Scholar เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบว่าผลงานของบุคคล หรือ หน่วยงานไหน ถูกนำไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด โดยสามารถสืบค้นได้ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ Google Scholar ที่ http://scholar.google.com 

2. การสืบค้น
2.1 การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author) ใช้คำสั่ง author: แล้วตามด้วยชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น
ของผู้แต่ง ที่ต้องการสืบค้น เช่น  author:ketsa,s
–> ในหน้าแสดงผลการสืบค้นจะปรากฎตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ผลงานแต่ละรายการถูกนำไปอ้างอิง
(Cited by)
2.2 การสืบค้นจากชื่อเรื่อง กรณีต้องการทราบว่าบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถูกนำไปอ้างอิงจำนวนเท่าใด ใช้คำสั่ง intitle: ตามด้วยชื่อเรื่อง เช่น 

intitle:Postharvest biology and handling of longan fruit”

2.3 ค้นจากชื่อหน่วยงาน เช่น “kasetsart university”
2.4 การสืบค้นจากชื่อ Domain ใช้คำสั่ง site: ตามด้วยชื่อ Domain เช่น
site:ku.ac.th
site:lib.ku.ac.th
อ่านเพิ่มเติม
http://scholar.google.co.th/intl/en/scholar/refinesearch.html
http://share.psu.ac.th/blog/hci/8821
http://kmblog.rmutp.ac.th/nivat.j/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s