รู้ได้อย่างไร ใครอ้างผลงานของเราบ้าง How to find who cited your article : Part 1 Scopus

 

 

คำถามที่มักจะเจอบ่อย ๆ ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหนึ่งในหลาย ๆ คำถามก็คือ ผลงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วนั้น
มีใครนำไปอ้างอิงบ้าง เช็คได้จากไหน คำตอบก็คือตอนนี้ฐานข้อมูลหลักๆที่บุคลากรชาว มก. สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ คือScopus, ISI Web of Science และ Scifinder Scholar ส่วนอีกแหล่งที่ให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ทั่วไป คือ Google Scholar

Scopus (ใช้เฉพาะในเครือข่าย มก.)
1) เข้าสู่เว็บไซต์ Scopus ที่ http://www.scopus.com
2) การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author)
2.1 ที่เมนู Search พิมพ์นามสกุล อักษรย่อชื่อต้น เลือกเขตข้อมูล(Field) เป็น Author  กำหนดช่วงปีพิมพ์ที่ต้องการ
แล้วคลิก Search
2.2 ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น จะปรากฎชื่อบทความที่เป็นผลงานของผู้แต่งตามที่ค้น
2.3 ที่คอลัมน์ขวาสุดของแต่ละบทความ (Cited by) คือ จะปรากฎตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บทความนั้นถูกอ้างถึง
3. การสืบค้นจากชื่อหน่วยงาน (Affiliation)
3.1 ที่เมนู Search พิมพ์ชื่อหน่วยงาน เลือกเขตข้อมูล(Field) เป็น Affiliation  กำหนดช่วงปีพิมพ์ที่ต้องการ
แล้วคลิก Search
3.2 ที่เมนูสืบค้นคลิกที่ Affi;iation Search พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการสืบค้นแล้วคลิก Search
3.3 คลิกที่สี่เหลี่ยมหน้าชื่อหน่วยงาน แล้วคลิกที่ Show documents
3.4 ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น ทีคอลัมน์ขวาสุด (Cited by) จะปรากฎตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างถึง

 

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นเพิ่มเติม
1) โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (จัดอบรมตลอดปี)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ (จัดปีละ 2 ครั้ง)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s