การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 11

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 11 ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2553
เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 

นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางนภา เชี่ยวชูวงศ์
E-mail : libnpc@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8616 สายใน 1477 ต่อ 224, 400, 122, 143
โทรสาร 0-2940-5834

แบบตอบรับ | – รายละเอียดฐานข้อมูล |  – กำหนดการ

ตารางการฝึกอบรม

ฐานข้อมูลสาขา 18 พ.ค. 19 พ.ค. 20 พ.ค. 21 พ.ค.
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตร ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน บ่าย
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s