KU Library will reopen on December 8, 2009 สำนักหอสมุดพร้อมจะเปิดให้บริการทั้งสองอาคารแล้ว

สำนักหอสมุด มก. จะเปิดให้บริการได้ทั้งสองอาคารในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ หลังจากปิดปรับปรุงอาคารหลังเดิม (อาคารช่วงเกษตรศิลปการ) มานานกว่า 6 เดือน และปิดบริการทั้งสองอาคารเพื่อการขนย้ายเป็นเวลา 3 สัปดาห์  ปรับปรุงแล้วเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย !

http://picasaweb.google.co.th/s/c/bin/slideshow.swf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s