สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมการสืบค้น Scifinder Scholar (Web Version )

สำนักหอสมุด มก. จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล Scifinder Scholar    (Web version) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่libnpc@ku.ac.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.lib.ku.ac.th


เกี่ยวกับ Scifinder Scholar

เนื้อหา Scifinder Scholar เป็นฐานข้อมูลด้านเคมี ชีวเคมีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก 6 ฐานข้อมูล คือ CA Plus, MEDLINE, CAS Registry, CAS REACT, CHEMLIST
และ CHEMCAT ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมกับมี Link เชื่อมโยงไปยังเอกสาร
ฉบับเต็ม 
ข้อจำกัด สำนักหอสมุด มก. บอกรับ Scifinder Scholar โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้เพียง 2 user
แบ่งเป็น Scifinder (Client) 1 user และ Scifinder (On web) 1 user

Scifinder Client

  • ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถสืบค้นได้
  • เข้าใช้ได้ครั้งละ 1 คน
  • ระบบจะ Logout โดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานใดๆภายในเวลา 10 นาที

Scifinder (Web version)

1. คลิกที่ ลงทะเบียน สำหรับการใช้งานครั้งแรก (ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายนนทรีเท่านั้น)
2. คลิก Next
3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
*** ในส่วนของ E-mail ต้องใช้ e-mail ของ KU ซึ่งลงท้ายด้วย ku.ac.th เท่านั้น *** 

4. คลิก Register จะปรากฎข้อความ Almost Finished
5. ผู้ลงทะเบียน จะได้รับข้อความทาง e-mail ส่งจาก CAS หัวเรื่อง SciFinder Registration – Your Confirmation Required 

6. คลิกที่ Link ใน e-mail พื่อยืนยันการลงทะเบียน
7. จะปรากฎข้อความแจ้งให้ทราบว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
8. ใช้ Username และ Password ตามที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ในการ Sign in เข้าสู่ฐานข้อมูล
 

*** เข้าใช้ได้ครั้งละ 1 คน
*** ระบบจะ Logout โดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานใดๆภายในเวลา 10 นาที

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s