การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 10

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ
รุ่นที่ 10 ระหว่าง วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2552 เวลา 8:30 – 16:30 น.
 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการ รายละเอียดฐานข้อมูล KU Library Catalog
E-Journals E-Books E-Thesis & Dissertations
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s