แหล่งข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

หนังสือ / วิทยานิพนธ์

  • หนังสือในสำนักหอสมุด มก. / ห้องสมุดสาขา

 

ฐานข้อมูล

วารสารที่ห้องสมุดบอกรับ (ฉบับพิมพ์)

A & D. Architecture & Decoration
Architectural Digest
The Architectural Review
Architecture and Urbanism

Better Homes and Gardens
Domus
The Japan Architect
Journal of Agricultural/Planning Research and Studies
KMITL science and technology journal
บ้านและสวน
ระแนง วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาการสถาปัตย์= Arch+Tech.
สถาปัตย์เกษตร
หน้าจั่ว
อาษาวารสารสถาปัตยกรรม
อีสาน-สถาปัตย์

วารสารจากฐานข้อมูลต่างๆ

Advances in Art, Urban Futures
African Arts
The architect’s newspaper
Architectura.
Architectural Digest
Architectural Engineering & Design Management
Architectural Heritage
Architectural Record
Architectural Review
Architecture
Architecture Australia
Architronic : the electronic journal of architecture.
ARQ : arquitectura, diseño, urbanismo, Chile
Art Book
Art Bulletin
Art History
Art Journal
Assemblage (Ebsco)
Assemblage (WilsonWeb)
Automation in construction
Der Baumeister; Zeitschrift für Architektur, Planung, Umwelt
Bauphysik
Die Bautechnik
Beton- und stahlbetonbau.
The Builder.
Building design & construction.
Buildings & landscapes : journal of the Vernacular Architecture Forum.
Canadian Architect
Charter awards / Congress for the New Urbanism.
CoDesign
Computer-Aided Engineering
Constancias en Diseño
Consulting-Specifying Engineer
Daidalos — Berlin Architectual Journal
Design-Build
Design Issues

Design Studies
DIBt Mitteilungen
Ecological Restoration
Ecosystem Health
Electronic journal of information technology in construction
ENR: Engineering News-Record
European Security
Fire and materials
Grey Room
Harvard design magazine.
Home Cultures (Ebsco)
Home cultures (Wison Web)
House beautiful.
Housing, Theory & Society
I + A: Investigación + Acción
Indoor Air (Ebsco)
Indoor Air (Wiley)
Informes de la construcción.
Inland architect.
Interior design (Ebsco)
Interior design. (Wiley)
International Planning Studies
International Journal of Art & Design Education
International Journal of Computational Geometry & Applications
International Journal of High Speed Computing
Journal of Aesthetics & Art Criticism
Issues in architecture, art and design
Journal of Architecture
Journal of Architectural Education (Ebsco)

Journal of Architectural Education
(Wiley)
Journal of Architectural Engineering
Journal of Construction Engineering & Management
Journal of Environmental Engineering
Journal of Housing
Journal of Housing & Community Development
Journal of Performance of Constructed Facilities
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University
Journal of Supercomputing
Journal of Urban Design
Journal of Urban Technology
Journal of Victorian Culture
Journal of Yasar University
Landscape design : journal of the Institute of Landscape Architects.
Lighting Research & Technology
The Manufacturer and builder.
Mārg̲, a magazine of architecture and art.
Material Religion
Mechanics of Structures & Machines
Memoria de Proyectos
Nexus network journal.
Places.
Planning
Planning Perspectives
Planning Practice & Research
Preservation briefs.
Prostor
Quaker Studies
Research in Engineering Design
Revista de Arquitectura
Revista de EGA
Revista de Edificacion
Roads & Bridges

Scandinavian journal of design history
Soil Mechanics & Foundation Engineering
The structural design of tall and special buildings
Theatre design and technology.
Theoretical Issues in Ergonomics Science
UME
Urban Studies
Urbano
Werk, Bauen + Wohnen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s