แหล่งข้อมูลด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Material Science and Engineering Resources)

ฐานข้อมูลของห้องสมุด
KU Library Catalog สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด ห้องสมุดสาขา และ
ห้องสมุดวิทยาเขตของ มก.
Ebsco A-Z ค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับในฐานข้อมูลต่างๆ
JournalLink ค้นหาวารสารฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดต่างๆ บอกรับ
ThaiLIS Union Catalog  สืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่นๆ
ThaiLIS Digital Collection (TDC) สืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฉบับเต็มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ).
ฐานข้อมูลออนไลน์
วารสารและแหล่งข้อมูลอื่นจากอินเตอร์เน็ต
Acta Biomaterialia
Acta Materialia
Acta Metallurgica et Materialia
Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
Additives for Polymers
Advanced Cement Based Materials
Advanced Powder Technology
Applied Superconductivity
Applied Surface Science
Biomaterials
Calphad
Carbon
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Ceramics International
CIRP Annals – Manufacturing Technology
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology
Composite Structures
Composites
Composites Business Analyst
Composites Engineering
Composites Manufacturing
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
Composites Part B: Engineering
Composites Science and Technology
Comptes Rendus Mécanique
Computational Materials Science
Computational and Theoretical Polymer Science
Construction and Building Materials
Corrosion Science
Cryogenics
Crystal EngineeringCrystal growth & design
Crystal research and technology
Crystallography reports
Current Opinion in Solid State & Materials Science
Dental Materials
Diamond and Related Materials
Displays
Dyes and Pigments
Electroanalysis
Electrochemistry communications.
Electrochimica acta.
Electrophoresis.
Engineering fracture mechanics.
European cells & materials
European journal of inorganic chemistry
European journal of organic chemistry
European journal of solid state and inorganic chemistry
European polymer journal.
Fibre chemistry
Fibre science and technology
Field analytical chemistry & technology
Fire and materials
Fire in the Ice : methane hydrate newsletter
Focus on pigments
Focus on polyvinyl chloride
Focus on powder coatings
Focus on Surfactants
Frontiers of materials science in China
Gas separation & purification
Geoexploration
Geophysical prospecting
Geotextiles and geomembranes : an official journal of the International Geotextile Society.
Glass and ceramics. Steklo i keramika.
Granular matter
Hyle
Inorganic and nuclear chemistry letters.
Inorganic chemistry
Inorganic chemistry communications.
Inorganica chimica acta
Inorganica chimica acta reviews.
Intermetallics.
International Journal of Adhesion and Adhesives
International Journal of Inorganic Materials
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
Journal of Alloys and Compounds
Journal of business chemistry
Journal of Constructional Steel Research
Journal of Cultural Heritage
Journal of Electrostatics
Journal of the European Ceramic Society
Journal of Fluorine Chemistry
Journal of Iron and Steel Research, International
Journal of Light Metals
Journal of Materials Processing Technology
Journal of Materials Science
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
Journal of Membrane Science
Journal of Non-Crystalline Solids
Journal of Nuclear Materials
Journal of Organometallic Chemistry
Journal of Physics and Chemistry of Solids
Journal of Power Sources
Journal of Rare Earths
Journal of Solid State Chemistry
The Journal of Supercritical Fluids
Journal of Supramolecular Chemistry
Journal of University of Science and Technology Beijing, Mineral, Metallurgy, Material
Mechanics of cohesive-frictional materials
Metal science and heat treatment
Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy and materials science.
Metallurgical and materials transactions. B, Process metallurgy and materials processing science.
Metallurgist. Metallurg.

Materials Characterization
Materials Chemistry and Physics
Materials & Design
Materials Letters
Materials research
Materials Research Bulletin
Materials science
Materials Science and Engineering: A
Materials Science and Engineering: B
Materials Science and Engineering: C
Materials Science and Engineering: R: Reports
Materials Science in Semiconductor Processing
Materials Today
Metal Finishing
Metal Powder Report
Metamaterials
Microelectronic Engineering
Microelectronics Journal
Microelectronics Reliability
Micron
Microporous Materials
Microporous and Mesoporous Materials
Mikrochemie
Mikrochimica acta
Mikrochimica et ichnoanalytica acta.
Mine water and the environment
Minerals yearbook / prepared by the staff of the Bureau of Mines
MRS Internet journal of nitride semiconductor research

Nano Today
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine
Nanostructured Materials
New Carbon Materials
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
Optical Fiber Technology
Optical Materials
Organic Electronics
Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications
Photovoltaics Bulletin
Physica B: Condensed Matter
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
Plastics, Additives and Compounding
Platinum metals review
Polyhedron
Polymer
Polymer bulletin.
Polymer Contents
Polymer Degradation and Stability
Polymer Gels and Networks
Polymer science. Series A.
Polymer science. Series B.
Polymer science. Series C.

Polymer Testing
Powder Technology
Progress in colloid & polymer science
Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials
Progress in Materials Science
Progress in Natural Science
Progress in Organic Coatings
Progress in Polymer Science
Progress in Quantum Electronics
Progress in Solid State Chemistry
Rare Metal Materials and Engineering
Reactive and Functional Polymers
Reactive Polymers
Reinforced Plastics
Scripta Materialia
Scripta Metallurgica et Materialia
Separation and Purification Technology
Smart Materials Bulletin
Solar Energy
Solar Energy Materials and Solar Cells
Solid State Communications
Solid-State Electronics
Solid State Ionics
Solid State Nuclear Magnetic Resonance
Solid State Sciences
Superlattices and Microstructures
Supramolecular Science
Surface and Coatings Technology
Synthetic Metals
Tetrahedron: Asymmetry
Thin Solid Films
Transactions of Nonferrous Metals Society of China
Tribology International
Ultramicroscopy
Vacuum
Wear
Zeolitesศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
American Ceramic Society – Ceramic Properties Databases
Ceramics WebBook – NIST
Ceramics WebBook: High Temperature Superconducting Materials Daqtabase
Ceramics WebBook: Structural Ceramics Database
Crystal Lattice Structures
Fundamental Physical Constants from NIST
The Institute of Materials, Minerals & Mining
Materials Science and Engineering Laboratory: Data on the Web
MEMS and Nanotechnology Clearinghouse
NIST Chemistry WebBook
NIST Physical Reference Data
NIST Property Data Summaries for Advanced Materials
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s