แหล่งข้อมูลด้านวิศวกรรมการบินฯ (Aerospace Engineering Resources)

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog)

หนังสือ / วิทยานิพนธ์

วารสาร

A-Z (ค้นหารายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ)

สืบค้นข้อมูลของห้องสมุดอื่นๆ

  • ThaiLIS Union Catalog  ค้นหาหนังสือจากหลายๆห้องสมุดพร้อมกัน
  • Journal Link ค้นหารายชื่อวารสารที่ห้องสมุดต่างๆบอกรับตัวเล่ม

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)
  
** การเข้าใช้งานและอ่านเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลเหล่านี้ ต้องเป็นการใช้งานในเครือข่าย มก. เท่านั้น
    ** กรณีเข้าใช้ฐานข้อมูลจากนอกเครือข่าย มก. ต้องใช้งานผ่านโปรแกรม
VPN **

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-books)

วิทยานิพนธ์
(E-Theses & Dissertations)

วารสาร
(E-journals)

แหล่งข้อมูลอื่นๆจากอินเตอร์เน็ต

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 222, 144, 145
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s