การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 9

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 9 แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2552 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณนภา เชี่ยวชูวงศ์ (libnpc@ku.ac.th) ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
โทร. 0-2942-8616 สายใน 1477 ต่อ 222 โทรสาร 0-2940-5834
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s