ห้องสมุดยุคใหม่…ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก ! Online resources @ KU Library

เมื่อพูดถึงห้องสมุด หลายคนอาจนึกถึงชั้นหนังสือ วารสาร มากมาย ที่เวลาจะใช้ก็ต้องไปเดินทางไปที่ห้องสมุด หากมีผู้ใช้คนอื่นหยิบไปจากชั้นก็ต้องรอไปก่อน กว่าจะได้ใช้ก็ใช้เวลานาน…
 
ห้องสมุดยุคใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นมากในการค้นคว้าหาข้อมูล ทั้งในแง่ที่ไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุด แต่สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งสะดวกในการเข้าถึงวารสาร หนังสือเล่มเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้ หรือไม่ต้องรอตัวเล่มกลับมาอยู่ชั้นเหมือนวารสารฉบับพิมพ์ เพราะเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals)
 
สำนักหอสมุด มก. เป็นหนึ่งในหลายๆห้องสมุดที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการมากมาย หากจะค้นหาข้อมูลครั้งต่อไป นอกจากจะหาหนังสือ วารสารที่เป็นตัวเล่มแล้ว ลองดูอีกนิด อาจจะพบว่าข้อมูลที่เราต้องการใช้ อาจมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ ลองเรียนรู้วิธีการสืบค้นอีกนิดหน่อยแล้วจะพบว่า Google ก็ช่วยได้ แต่ฐานข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว !

 

สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ทั้งที่มีให้บริการที่สำนักหอสมุด ห้องสมุดสาขาและวิทยาเขตของ มก.

สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆมีให้บริการ

ตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) ที่ มก. บอกรับในฐานข้อมูลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆบอกรับ

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย

ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเครือข่าย ThaiLIS

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
(ตั้งแต่ปีพิมพ์ 1861-ปัจจุบัน)

ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง (เฉพาะ ปีพิมพ์ 1997-2004)

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Bibliographic Manager) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องสมุด หรือ Download โปรแกรมเพื่อทดลองใช้ได้จากเว็บไซต์ของ EndNote

อื่นๆอีกมากมาย…


(Free)


(Free)

  


(Free)

 
( 4 Users )

 
( 5 Users )


(CD-ROM : ตรวจสอบ Impact Factorวารสาร ติดต่อที่ห้องสมุด)

 
(Free)

 
( E-books)


(OnlineNews : 20 users)


(E-Journals)


(E-books)

 
(Free)


(Free)

รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล
                – อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s