ค่า Impact Factor วารสารไทย : KU Journal

ชื่อวารสาร Kasetsart Journal (Natural Science)
ISSN 0075-5192
URL http://kasetsartjournal.ku.ac.th
ค่า Impact Factor เฉลี่ย ระหว่างปี 2548-2550 0.034

** ค่า Impact Factor ย้อนหลัง

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
Total Cites (การอ้างอิงทั้งหมด) 27 29 38
Total Articles (บทความทั้งหมด) 57 110 88
Impact Factors 0.034 0.034 0.035
Immediacy Index 0.018 0.009 0.023
Cited Half-life 6.8 4.1 8.3

ที่มา : Thai Journal Citation Index Center

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s