ผลงานของบุคลากร มก. จากฐานข้อมูล Scopus

จำนวนผลงาน แยกตามชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แต่ง จำนวนผลงาน
Limtrakul, J. 83
Ketsa, S. 44
Hannongbua, S. 42
Chareonviriyaphap, T. 31
Sriroth, K. 29
Kongkathip, N. 27
Kongkathip, B. 26
Noparatnaraporn, N. 25
Na-Nakorn, U. 23
Phusavat, K. 22
Limtong, S. 22

จำนวนผลงาน แยกตามชื่อวารสาร

ชื่อวารสาร จำนวนผลงาน
Kasetsart Journal Natural Science 246
Kasetsart Journal Social Sciences 59
Postharvest Biology and Technology 32
Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes 27
in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics
Asian Australasian Journal of Animal Sciences 24
Aquaculture 23
5th International Conference on Electrical Engineering Electronics 21
Computer Telecommunications and Information Technology Ecti Con 2008
Bioscience Biotechnology and Biochemistry 21
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 20
Scienceasia 18

ผลงาน แยกตามสาขาวิชา

ข้อมูลเมื่อ 23 ตุลาคม 2551
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s