การฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 8

สำนักหอสมุด จัดการฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 8 ในวันที่ 20, 21, 22 และ 24 ตุลาคม 2551 เวลา 8:30 – 16:30 น.ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณนภา เชี่ยวชูวงศ์ (libnpc@ku.ac.th)

โทรศัพท์ 0-2942-8616 สายใน 1477 ต่อ 222 , 143, 122,145

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s