การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยในเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

poster1
สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยในเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล วิทยากรโดย ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น  ใน วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

==> แบบตอบรับ
==> กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อีเมล libppta@ku.ac.th โทร. 02-9428616 หรือภายใน 1477 ต่อ 146

More…
- Journal Citation Reports ( ตรวจสอบค่า Impact Factor, Journal Quartile Score, ค่า H-Index และ อื่นๆ)
- Scopus (ตรวจสอบค่าการอ้างถึง, ค่า H-index, SJR และอื่นๆ)
SCImago Journal & Country Rank  (ตรวจสอบค่า H-index, ค่า Quartile ของวารสาร และ อื่นๆ)
- Endnote โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
-แหล่งข้อมูลอื่นๆ

Wiley eBooks-Part4:N-Z

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley

 

Nanoparticulate Materials:ation, and Processing

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, 2nd edition

Nonlinear Inverse Problems in Imaging

Odour Impact Assessment Handbook

Optical Imaging and Metrology – Advanced Technologies

Optimal Control, 3rd Edition

Organic Synthesis Using Transition Metals 2e

Ozone in Food Processing

Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals

Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, Third Edition

Pathology of Pet and Aviary Birds

Performance Based Building Design 2 – From Timber-framed Construction to Partition Walls.

Performance-Based Gear Metrology – Kinematic- Transmission- Error Computation and Diagnosis

Pest and Disease Management Handbook

Pesticide Application Methods 3e

Pesticide Residues in Food and Drinking Water – Human Exposure and Risks

Pesticides

Pesticides – Health, Safety and the EnvironmentoBook

Physics of Functional Materials

Piezoelectric Energy Harvesting

Plastics and the Environment

Pollution Prevention: Methodology, Technologies, and Practices

Polymer Composites with Carbonaceous Nanofillers- Properties and Applications

Polymer Reaction Engineering

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymeric Materials for Solar Thermal Applications

Polymers for Electricity and Electronics: Materials, Properties, and Applications

Polymers for Energy Storage and Conversion

Porous Materials

Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment – Rebuilding for Resilience

Practical Instrumental Analysis – Methods, Quality Assurance and Laboratory Management

Precast Concrete Structures

Principles of Inorganic Materials Design (Online Version)

Project Finance for Construction and Infrastructure – Principles and Case Studies

Property-Owning Democracy: Rawls and Beyond

Reactive Drug Metabolites

Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways (EAU 2004) 8e

Regenerative Energieträger

Reintroduction Biology: Integrating Science and Management

Renewable and Efficient Electric Power Systems

Renewable Energy and Climate Change

Renewables-Based Technology – Sustainability Assessment

Responsive Membranes and Materials

RF Linear Accelerators 2e

RF MEMS: Theory, Design, and Technology

RF Technologies for Low Power Wireless Communications

RFID and Contactless Smart Card Applications

RFID at Ultra and Super High Frequencies – Theoryand Applications

Risk Assessment: Tools, Techniques, and Their Applications

Science and the Detective – Selected Reading in Forensic Science

Science for Agriculture: A Long-Term Perspective, Second Edition

Semiconducting Polymers – Chemistry, Physics and Engineering

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Short History of Jewish Ethics – Conduct and Character in the Context of Covenant

Small Animal MRI

Smart Data: Enterprise Performance Optimization Strategy

Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online

Solar Cells and Their Applications, Second Edition

Solid Waste Technology and Management

Sonars and Underwater Acoustics

Spatio-temporal Design – Advances in Efficient Data Acquisition

Statistical Methods for Groundwater Monitoring

Statistics for Sensory and Consumer Science

Steel Designers’ Manual 6e

Steel Structures – Design using FEM

Stormwater Management for Land Development: Methods and Calculations for Quantity Control, Online Version

Strategic Management in Construction 2e

Stream and Watershed Restoration – a Guide to Restoring Riverine Processes and Habitats

Structural Health Monitoring – A Machine Learning Perspective

Structural Performance: Probability-Based Assessment

Structural Reliability

Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, Second Edition: Winning in the Age of the Elusive Donor

Supramolecular Polymer Chemistry

Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics

Surface Analysis – The Principal Techniques 2e

Surface Science – Foundations of Catalysis and Nanoscience 3e

Sustainable Design: The Science of Sustainabilityand Green Engineering

Sustainable Energy Pricing

Sustainable Practice for the Facilities Manager

The Biology and Ecology of Tintinnid Ciliates – Models for Marine Plankton

The Chemistry of Heterocycles: Structure, Reactions, Syntheses, and Applications, Second Edition

The Global Future of English Studies

The Global Future of English Studies

The Handbook of Conversation Analysis

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of English for Specific Purposes

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The Handbook of Intercultural Discourse and Communication

The History of the Theory of Structures

The Nonprofit Outcomes Toolbox: A Complete Guide to Program Effectiveness, Performance Measurement, and Results

The Photosynthetic Membrane – Molecular Mechanismsand Biophysics of Light Harvesting

The Physics of Amorphous Solids

The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology

The Seafood Industry: Species, Products, Processing, and Safety

Theory of Structures – Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells

Thermal Analysis of Polymers

Thin-Film Crystalline Silicon Solar Cells – Physics and Technology

Transformers and Inductors for Power Electronics – Theory, Design and Applications

Transforming IT Culture: How to Use Social Intelligence, Human Factors, and Collaboration to Createan IT Department That Outperforms

Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming

Trump University Entrepreneurship 101: How to Turn Your Idea into a Money Machine, Second Edition

Understanding and Applying Research Design

Understanding Biplots

Understanding Solids – The Science of Materials

Urban Surface Water Management

UWB – Theory and Applications

Value and Risk Management – a Guide to Best Practice

Veterinary Comparative Hematopathology

Veterinary Forensics

Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Online Book Version

Veterinary Laboratory Medicine – Clinical Biochemistry and Haematology 2e

Veterinary Nursing of Exotic Pets

Water-Centric Sustainable Communities: Retrofitting and Constructing the Next Urban Environments

Wealth Creation: A Systems Mindset for Building and Investing in Businesses for the Long Term

Wetland Environments – A Global Perspective

Wilson’s Practical Meat Inspection 7e

Wind Effects on Cable-Supported Bridges

Wind Power in Power Systems 2e

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Developing a Wind Project

Yeast 2e – Molecular and Cell Biology

Zero Waste Engineering

Zoonoses

——————————————

More…

- รายชื่อหนังสือ A-B

- รายชื่อหนังสือ C-F

- รายชื่อหนังสือ G-M

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Wiley eBooks-Part3:G-M

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล WileyGlass-Ceramic Technology, Second Edition

Global Environmental Issues 2e

Global Networks – Engineering, Operations and Design

Globalizing Integrated Pest Management: A Participatory Research Process

Graphene – Synthesis, Properties and Phenomena

Green Petroleum: How Oil and Gas Can Be Environmentally Sustainable

Groundwater Treatment Technology, 3rd Edition

Guide to Antimicrobial Use in Animals

Handbook of Adhesion 2e

Handbook of Agricultural Entomology

Handbook of Agricultural Entomology

Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume One

Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility

Handbook of Drinking Water Quality, 2nd Edition

Handbook of Ground Water Development

Handbook of Historical Sociolinguistics

Handbook of Historical Sociolinguistics

Handbook of Improving Performance in the Workplace, Volume Three: Measurement and Evaluation

Handbook of Phonological Theory 2e

Handbook of Phonological Theory 2e

Handbook of Poisoning in Dogs and Cats

Handbook of Troubleshooting Plastics Processes: A Practical Guide

Handbook of Veterinary Nursing

Heathrow’s Terminal 5 – History in the Making

Hegel’s Philosophy of Right

Hegel’s Philosophy of Right

Hot and Cold Water Supply 2e

Hymenoptera and Conservation

Image Processing – The Fundamentals 2e

Immunoassays in Agricultural Biotechnology

Induced Resistance for Plant Defence – A Sustainable Approach to Crop Protection

Industrial Plasma Technology – Applications from Environmental to Energy Technologies

Industrial Statistics with Minitab

Infectious Diseases of Wild Birds

Infrared and Raman Spectroscopy in Forensic Science

Instrumentation and Metrology in Oceanography

Intermetallics and Superalloys

International Trade and Agriculture

Introduction to Finite Element Analysis – Formulation, Verification and Validation

Introduction to Finite Strain Theory for Continuum Elasto-Plasticity

Introduction to Physical Polymer Science, Fourth Edition

Introduction to Probability and Stochastic Processes with Applications

Introduction to Thermo-Fluids Systems Design

IT Audit, Control, and Security

Kinetics of Materials (Online Version)

Kirkbride’s Diagnosis of Abortion and Neonatal Loss in Animals

Knowledge Management in Construction

Landforming: An Environmental Approach to Hillside Development, Mine Reclamation and Watershed Restoration

Language Teaching Research and Language Pedagogy

Language Teaching Research and Language Pedagogy

Laser Velocimetry in Fluid Mechanics

Lead-Free Solder Process Development

Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods, Second Edition

Locating Neoliberalism in East Asia – Neoliberalizing Spaces in Developmental States

Log-Linear Modeling: Concepts, Interpretation, and Application

Low-Voltage SOI CMOS VLSI Devices and Circuits

MATERIALS CHARACTERIZATION – INTRODUCTION TO MICRO SCOPIC AND SPECTROSCOPIC METHODS

Materials Processing Fundamentals

Materials Thermodynamics

Mauerwerk-Kalender 2011 – Schwerpunkt – Nachhaltige Bauprodukte und Konstruktionen

Maximising the Benefits of Psychotherapy – A Practice-based Evidence Approach

Mechanical Properties of Solid Polymers 3e

Medical Robotics

Microbial Fuel Cells

Microstrip Filters for RF/Microwave Applications

Microstructural Investigation and Analysis

Microwaves in Nanoparticle Synthesis – Fundamentals and Applications

Mites (Acari) for Pest Control

Modeling of Living Sytems: From Cell to Ecosystem

Modelling Transport 4e

Modern Analysis of Customer Surveys with Applications using R

Molecular Markers in Plants

Molecular Pharmacology – From DNA to Drug Design

Moral Struggle in and Religious Ethics: On the Person as Classic in Comparative Theological Contexts

Moral Struggle in and Religious Ethics: On the Person as Classic in Comparative Theological Contexts

Multimedia Information Extraction: Advances in Video, Audio, and Imagery Analysis for Search, Data Mining, Surveillance and Authoring

MWH’s Water Treatment:rd Edition

—————————————————–

More…

- รายชื่อหนังสือ A-B

- รายชื่อหนังสือ C-F

- รายชื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Wiley eBooks-Part2:C-F

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley eBooks

 

Cable Supported Bridges – Concept and Design 3e

Calculations for Veterinary Nurses

Canine and Feline Dermatology Drug Handbook

Carbon Dioxide Sequestration and Related Technologies

Case Studies in Bayesian Statistical Modelling and Analysis

Cellular and Porous Materials – Thermal Properties Simulation and Prediction

Ceramic Matrix Composites

Chemistry in Microelectronics

Chemistry of Food Additives and Preservatives

CMOS Biomicrosystems: Where Electronics Meet Biology

Coding for MIMO Communication Systems

Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice

Companion Animal Zoonoses

Comparative Pharmacokinetics oBook

Composites for Construction: Structural Design with FRP Materials

Computational Fluid-Structure Interaction – Methods and Applications

Computational Statistics, Second Edition

Construction Contractors’ Survival Guide

Construction Dewatering and Groundwater Control: New Methods and Applications, Third Edition

Construction Funding: The Process of Real Estate Development, Appraisal, and Finance, Fourth Edition

Cost Estimating Manual for Water & Wastewater Treatment Facilities

Crop Adaptation to Climate Change

Crop Post-Harvest – Science and Technology – Perishables

Crop Post-Harvest – Science and Technology Volume 1 – Principles and Practice

Crop Post-Harvest: Science and Technology Volume 2 Durables Case Studies in the handling and storageof durable commodities

Damage Mechanics of Cementitious Materials and Structures

Design and Construction of Nuclear Power Plants

Design of Plated Structures – Eurocode 3: Designof Steel Structures. Part 1-5

Design of Plated Structures

Design of Steel Structures – Eurocode 3: Design ofsteel structures.

Destructive Myths in Family Therapy: How to Overcome Barriers to Communication by Seeing and Saying – A Humanistic Approach

Developing Deontology – New Essays in Ethical Theory

Developing Deontology – New Essays in Ethical Theory

Diagnostic Electron Microscopy – A Practical Guide to Interpretation and Technique

Diagnostic Ultrasound in Small Animal Practice

Dictionary of Developmental Biology and Embryology, Second Edition

Dictionary of DNA and Genome Technology 2e

Digital Communication Receivers: Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing

Discovering Superconductivity – An Investigative Approach

Ecological Engineering Design: Restoring and Conserving Ecosystem Services

Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles(Coccinellidae)

Energy Conservation in Buildings – A Guide to Part L of the Building Regulations

Energy Demand and Climate Change

Engineers’ Data Book 4e

Enterprise Performance Management Done Right: An Operating System for Your Organization

Environmental Engineering, Sixth Edition: Environmental Health and Safety for Municipal Infrastructure, Land Use & Planning, and Industry

Environmental Engineering, Sixth Edition: Water, Wastewater, Soil and Groundwater Treatment and Remediation

Environmental Engineering,Sixth Edition: Prevention and Response to Water-, Food-, Soil-, and Air-Borne Disease and Illness

Environmental Physiology of Livestock

Erosion of Geomaterials

Essential Guide to Reading Biomedical Papers – Recognising and Interpreting Best Practice

Exotic Pests and Diseases: Biology and Economics for Biosecurity

Fatigue Design of Steel and Composite Structures – Eurocode 3: Design of Steel

Structures. Part 1-9 Fatigue. Eurocode 4: Design of Composite Steel

Fatigue of Materials II: Advances and Emergences in Understanding

Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics – Converting Waste
Plastics into Dieseland Other Fuels

Feline Clinical Parasitology

Financial Management and Accounting Fundamentals for Construction

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

Finite Elements – Computational Engineering Sciences

Food Irradiation Research and Technology

Foodomics: Advanced Mass Spectrometry in Modern Food Science and Nutrition

Forensic Ecology Handbook – From Crime Scene to Court

Fruit and Vegetables – Harvesting, Handling and Storage

Functional Coatings – By Polymer Microencapsulation

Functional Materials

Fundamental Medical Mycology

Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow

Fusion Plasma Physics 2e

—————————————–
More…

- รายชื่อหนังสือ A-B

- รายชื่อหนังสือ G-M

- รายชื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Wiley eBooks-Part1:A-B

wiley-logo2

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบ ด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ  Veterinary Medicine จำนวนหนังสือที่บอกรับรวม 305 ชื่อเรื่อง ดังนี้

A Companion to Literature, Film, and Adaptation

A Companion to the American Novel

A Companion to the American Novel

A Concise Manual of Pathogenic Microbiology

A First Course in Finite Elements

A First Course in Probability and Markov Chains

A Guide to Academia: Getting Into and Surviving Grad School, Postdocs and a Research Job

A Practical Guide to Reliable Finite Element Modelling

Abfall

Abluft und Abgas

AC Electric Motors Control – Advanced Design Techniques and Applications

Accelerated Reliability and Durability Testing Technology

Acid Gas Injection and Carbon Dioxide Sequestration

Acid Gas Injection and Related Technologies

Adaptive Control and Estimation for Nonlinear Systems: Neural and Fuzzy

Approximation Techniques

Advances and Applications in Electroceramics

Aircraft Design – A Systems Engineering Approach

An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy ofthe Dog and Cat

Analytic Methods in Physics

Applied Colloid and Surface Chemistry

Applied Polymer Rheology: Polymeric Fluids with Industrial Applications

Applied Quantitative Methods for Trading and Investment

Aquaculture Engineering

Architectural Technology – Research and Practice

Asymmetric Synthesis II – More Methods and Applications

Big Data, Big Analytics : Emerging Business Intelligence and Analytic Trends
for Today’s Businesses

Biocatalysis and Bioenergy

Biocontrol of Oilseed Rape Pests

Biodiversity and Insect Pests: Key Issues for Sustainable Management

Biogas Production: Pretreatment Methods in Anaerobic Digestion

Bioinspiration and Biomimicry in Chemistry: Reverse-Engineering Nature

Biological Sludge Minimization and Biomaterials/Bioenergy Recovery Technologies

Bioremediation of Petroleum and Petroleum Products

Building Maintenance Management 2e

Buildings, Culture and Environment – Informing Local and Global Practices

Business Models for the Social Mobile Cloud: Transform Your Business Using Social Media, Mobile Internet, and Cloud Computing

—-

More…

- รายชื่อหนังสือ C-F

- รายชื่อหนังสือ G-M

- รายขื่อหนังสือ N-Z

หมายเหตุ:

** การเข้าใช้ฐานข้อมูลต้องอยู่ในเครือข่าย มก. หรือ ใช้ VPN เมื่ออยู่นอก มก. หรือ เข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 02 942 8616 ต่อ 123, 227

Cambridge ebooks

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนวนหนังสือ 64 ชื่อเรื่อง ดังนี้

1. A Short Course in Intermediate Microeconomics with Calculus

2. Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress Volume 3

3. Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress Volume 1

4. Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress Volume 2

5. An Introduction to Mathematics for Economics

6. Antonyms in English: Construals, Constructions and Canonicity

7. Applied Time Series Econometrics

8. Biodiversity in Agriculture: Domestication, Evolution, and Sustainability

9. Biological Control of Tropical Weeds Using Arthropods

10. Capital Accumulation and Economic Growth in a Small Open Economy

11. China’s Security State: Philosophy, Evolution, and Politics

12. Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century

13. Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network

14. Climate Change: Biological and Human Aspects

15. Control of Crop Diseases

16. Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale

17. Democracy and the Politics of Electoral System Choice: Engineering Electoral Dominance

18. Earth: Evolution of a Habitable World

19. Ecological Communities: Plant Mediation in Indirect Interaction Webs

20. Economic Growth and Macroeconomic Dynamics: Recent Developments in Economic Theory

21. Engaging Haydn: Culture, Context, and Criticism

22. English Around the World: An Introduction

23. Fertility, Education, Growth, and Sustainability

24. Generalized Vectorization, Cross-Products, and Matrix Calculus

25. Genomics and Bioinformatics: An Introduction to Programming Tools for Life Scientists

26. Handbook of Ecological Restoration

27. Hydrology and Water Management in the Humid Tropics: Hydrological Research Issues and Strategies for Water Management

28. Introduction to Bayesian Econometrics

29. Invertebrate Conservation and Agricultural Ecosystems

30. Lacewings in the Crop Environment

31. Land Use and the Carbon Cycle: Advances in Integrated Science, Management, and Policy

32. London: A Social and Cultural History, 1550–1750

33. Management Across Cultures: Challenges and Strategies

34. Max Weber in Politics and Social Thought: From Charisma to Canonization

35. Medication Safety: An Essential Guide

36. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives

37. Music from the Tang Court: Some Ancient Connections Explored

38. Musica Asiatica

39. Nonparametric Econometrics

40. Numerical Notation: A Comparative History

41. Precipitation: Theory, Measurement and Distribution

42. Science in Early Childhood

43. Social Protest and Contentious Authoritarianism in China

44. Soils: Basic Concepts and Future Challenges

45. Statistics and Econometric Models Volume 2

46. Statistics and Econometric Models Volume 1

47. Structural Dynamics and Economic Growth

48. The City and the Coming Climate: Climate Change in the Places We Live

49. The Divergent Dynamics of Economic Growth: Studies in Adaptive Economizing, Technological Change, and Economic Development

50. The Ecology of Plant Secondary Metabolites: From Genes to Global Processes

51. The Economics of Saving and Growth: Theory, Evidence, and Implications for Policy

52. The European Commission and Bureaucratic Autonomy: Europe’s Custodians

53. The European Union and Military Force: Governance and Strategy

54. The Insects: Structure and Function

55. The Management of Insects in Recreation and Tourism

56. The National Music of the World

57. The Path of Economic Growth

58. The Return of Geopolitics in Europe?: Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises

59. The Rise of Global Corporate Social Responsibility: Mining and the Spread of Global Norms

60. The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades

61. Theoretical Approaches to Biological Control

62. Thermal Remote Sensing of Active Volcanoes: A User’s Manual

63. Urban Insects and Arachnids: A Handbook of Urban Entomology

64. Violence, Nonviolence, and the Palestinian National Movement

หมายเหตุ : นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่อสืบค้นจากนอก มก.

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227

Woodhead eBooks

สำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์  Woodhead Ebooks ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Food Science, Technology and Nutrition และ Textile technology จำนวนหนังสือ 15 รายชื่อ ดังนี้

1. Cereal grains for the food and beverage industries

2. Colour design

3. Computer vision technology in the food and beverage industries

4. Design of clothing manufacturing processes

5. Detecting allergens in food

6. Developing children’s food products

7. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 1: Principles, processes and types of dyes

8. Handbook of textile and industrial dyeing Volume 2: Applications of dyes

9. Managing wine quality Volume 1: Viticulture and wine quality

10. Managing wine quality Volume 2: Oenology and wine quality

11. Mathematical modelling A way of life – ICTMA 11

12. Microbial production of food ingredients, enzymes and nutraceuticals

13. Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries

14. Natural food additives, ingredients and flavourings

15. Open innovation in the food and beverage industry


หมายเหตุ :
นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ได้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือใช้โปรแกรม VPN เมื่อสืบค้นจากนอก มก.

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227